Gewone zeehond in de Waddenzee

Nog een aantal exemplaren beschikbaar!

Nog een aantal exemplaren ‘De Levende Natuur’ beschikbaar! De nieuwe Waddenzeespecial van het tijdschrift De Levende Natuur geeft een overzicht van al het recent uitgevoerde onderzoek in het Waddengebied. Al tientallen jaren wordt heel veel onderzoek gedaan in de Waddenzee. De relatie tussen het economisch gebruik van de Waddenzee en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de foerageermogelijkheden voor vogels zijn daarvoor een belangrijke noodzaak. Ondanks de veelheid aan onderzoek zijn er toch nog uiteenlopende denkbeelden over de belangrijkste oorzaken voor die achteruitgang, en daarmee ook voor de mogelijkheden voor herstel.

Lees meer
Kwelder bij de punt van Reide langs de Eems-Dollard

Die Suche nach dem Goldenen Schnitt für das Ems-Ästuar

Das niederländische „Programm ‘Naar een Rijke Waddenzee‘(dt. ‚ für ein reiches Wattenmeer, PRW) wurde beauftragt, diese Suche zu unterstützen: einerseits, indem es das ökologische Wissen über das Emsästuar erschließt, andererseits, indem es ein ökologisches Entwicklungsziel steckt. Der erste Teilaspekt wurde mit dem Kompetenzpapier “Der ökologische Zustand des Emsästuars und Möglichkeiten der Sanierung erfüllt”.

Lees meer