Nieuwe 3D-animaties van stroming Eems

donderdag 27 september 2012

De eerste resultaten van een driedimensionaal model van de stroming van water in de Eems bij Delfzijl zijn bekend.

Bart Grasmeijer van Arcadis presenteerde onlangs de eerste resultaten  van een driedimensionaal model van de stroming van water in de Eems bij Delfzijl. Hij deed dat tijdens een workshop van het Marconi-project. De filmpjes mogen wij, met toestemming, laten zien op de website. U vindt het filmpje onderaan.

Wat laten de filmpjes zien?
We zien voor de situatie van februari 2011 hoe het water de Eems in en uitstroomt en hoe de stroming is verdeeld over de hoofdgeul en de Bocht van Watum. Verder zien we hoe met dat stromingspatroon de verdeling van zout en zoet water plaats zal vinden. Rechtsboven wordt met een puntje aangegeven waar het stromingspatroon is, ten opzichte van het getij. Om een goede indruk te krijgen van de beweging, kunt u het filmpje het best in een lus bekijken.

Kanttekeningen
Bij deze filmpjes van een 3D-model moeten nog kanttekeningen worden geplaatst. De filmpjes laten alleen zien wat er aan de oppervlakte gebeurt. Om het goed te begrijpen zullen we ook de stromingen dieper in het water, zoals het model dat ook heeft doorgerekend, moeten bekijken. Alleen conclusies trekken uit de stroming van het oppervlakte is onzeker.

De animaties zijn waardevol om, met een brede groep van mensen die het gebied kennen, modelberekeningen zo goed mogelijk te valideren. Anders gezegd; komt wat het model laat zien, overeen met de situatie zoals die buiten wordt gezien en ervaren? De visualisaties zijn een goede basis voor gesprek. Het biedt weer nieuwe stof om elkaar beter te begrijpen en de kansen voor herstel van het estuarium te vinden.

De filmpjes
Overzicht van het zoutgehalte

Overzicht van de waterstroming