Start pilotstudie dichtslibben Waddenzeehavens

woensdag 12 september 2012

Ecoshape, de coalitie Waddenzeehavens (Den Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl) en Programma naar een Rijke Waddenzee slaan de handen inéén om te komen tot een programma “Building with Nature Waddenzeehavens”. Het belangrijkste streven is om een duurzame oplossing te vinden voor de slibproblematiek rond de Waddenzeehavens.

Stichting Ecoshape is opgezet door onafhankelijke kennisinstellingen, ingenieursbureaus en waterbouwbedrijven. Tijdens het Waddenzeehavendebat op 13 juni 2012 stelde Ecoshape voor om in 2013 samen met de Waddenzeehavencoalitie een vijfjarig programma op te zetten en het Waddenfonds om cofinanciering te vragen. De samenwerking wordt nu uitgebreid met Programma naar een Rijke Waddenzee dat, via het cluster Morfologie en Water, ondersteunt bij de voorbereiding van de aanvraag. De visserij en de recreatieve havens overwegen zich bij de Waddenzeehavencoalitie aan te sluiten.

Slimmer Baggeren en storten
Het programma “Building with Nature Waddenzeehavens” bevat projecten die zich richten op ecologisch slimmer baggeren en storten, hergebruik van bagger bij natuurontwikkelingsprojecten zoals kwelders en het volgen van de slibhuishouding bij havens en vaargeulen. Eind 2012 vinden bijeenkomsten plaats om samen met Ecoshape en de havencoalitie het programma verder inhoud te geven.

“Building with Nature” begint niet op nul, want het Programma naar een Rijke Waddenzee maakte in samenwerking met de Waddenacademie en Rijkswaterstaat een state of the art rond slibhuishouding. Ook werd een inventarisatie van mogelijke pilot projecten gemaakt, waarvan Harlingen als eerst volgende in beeld is. Op dit moment participeert Ecoshape al in het Marconi-project rond de haven van Delfzijl. De samenwerking tussen de verschillende partijen kan grote voordelen opleveren. Door ecologisch slimmer te baggeren kunnen de kosten misschien omlaag, en tegelijk kan het ook bijdragen aan natuurontwikkeling in de Waddenzee zelf en rondom de havens.