Wat zie jij in jouw Waddengebied?

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) nodigt jongere en oudere bewoners van het Waddengebied uit om mee te denken over de toekomst van hun leefomgeving. Met Wadziejij.nl starten we een zoektocht naar braakliggende terreinen, verouderde of leegstaande gebouwen, boorplatformen of andere landschappelijke elementen die niet (meer) passen bij de kernwaarden van Waddenzee Werelderfgoed. Je kunt tot half februari 2020 zelf gebouwen en/of plekken nomineren. Stemmen op andermans suggesties is ook mogelijk. Zo brengen we samen in beeld welke ontwikkelingen en/of objecten we niet meer vinden passen binnen de kernwaarden van het Werelderfgoed in 2050.

Lees meer