Zeespiegelstijging Noordzee en Waddenzee: verschil met mondiale trend verklaarbaar

Er zijn verschillende signalen over de zeespiegelstijging langs de Noordzee- en Waddenzeekust. De gemeten mondiale zeespiegelstijging gaat sneller dan wat we in Noordzee en Waddenzee meten. En sommige toekomstscenario’s voor zeespiegelstijging geven wel erg hoge waarden af. De consistentie tussen die verschillende signalen heeft PRW laten analyseren in het rapport Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke consequenties.

Lees meer