50 jaar Lauwersmeer herhaling

Eindrapport Verkenning naar een Zilte Lauwerskust

In 2019 ontwikkelden 5 Friese en Groningse ondernemers uit het gebied het Manifest Lauwerskust. Dit gebeurde met ondersteuning van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en de Waddenvereniging. De intentie van de ondernemers is om actief en positief bij te dragen aan de toekomst van het gebied. Onder regie van PRW en met ondersteuning van SMARTLAND en OAK consultants is als vervolg een verkenning uitgevoerd. Het eindrapport hiervan is nu klaar.

Lees meer
satellietfoto Waddenkust - Jeffrey Williams NASA

Klimaatadaptatiestrategie voor Waddenkustgebied in de 21ste eeuw

In het Waddenkustgebied komt een groot aantal opgaven op het gebied van klimaatverandering samen. En tegelijkertijd zijn er volop kansen voor klimaatadaptatie. PRW vroeg Strootman Landschapsarchitecten om te ondersteunen bij het maken van een strategie voor klimaatadaptatie langs de Waddenkust. Een adaptatiestrategie die agendeert, inspireert en vooruitkijkt richting een aantrekkelijke, integrale, klimaat-robuuste toekomst in de 21ste eeuw. Het rapport Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw – agendering van opgaven en handelingsperspectieven is nu klaar.

Lees meer