Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

donderdag 30 augustus 2018 Mosselzaad Waddenzee

Veel mosselen en mesheften op het Wad

Integenstelling tot de kokkels gaat het met veel andere schelpdieren wel goed in de Waddenzee. Zo is er veel mosselzaad gevallen, zijn de consumptiemosselen van goede kwaliteit en zijn er gigaveel mesheften op het Wad!

meer lezen
dinsdag 28 augustus 2018 handkokkelen op het wad

Massale kokkelsterfte op het wad: Implicaties voor de handkokkelvisserij

Wageningen Marine Research meldde vorige week dat er massale kokkelsterfte is op het Wad. Het gaat om de grootste kokkelsterfte sinds het begin van de metingen in 1990. Wat betekent een ‘arm jaar’ voor de handkokkelvisserij op het Wad?

meer lezen
donderdag 23 augustus 2018 Een zeeprik wordt gezenderd bij de Afsluitdijk.

Goed nieuws voor vismonitoring Eems-Dollard estuarium

Voor 2019 is er goed nieuws voor de vismonitoring in het Eems-Dollard estuarium. De Waddenvereniging heeft een subsidie van € 46.000 ontvangen om volgend jaar de visstand in de Eems in beeld te brengen. PRW ondersteunt dit met extra geld en zorgt voor de aansluiting met de al lopende processen.

meer lezen
woensdag 22 augustus 2018 Kokkelsterfte op het Wad. Veel kokkels zijn door het warme weer omgekomen.

Extreme kokkelsterfte op droogvallende platen Nederlandse kustwateren

Kokkels zijn massaal gestorven op de droogvallende platen in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde. De kokkelsterfte is vermoedelijk veroorzaakt door het warme weer. Dit meldt Wageningen Marine Research.

meer lezen
maandag 13 augustus 2018 Praatplaat over de Waddenzee. Hebben we harde structuren nodig of moeten we juist niets doen?

Praatplaat Waddenzee

PRW heeft samen met Arcadis een Praatplaat gemaakt over de Waddenzee. Hebben we harde structuren nodig voor méér biodiversiteit of moeten we juist niets doen?

meer lezen
donderdag 26 juli 2018 Monitoringsonderzoek naar zeehonden in de Waddenzee bij Engelschhoek tussen Vliealand en Terschelling

Monitoring zeehonden Waddenzee

Afgelopen jaar zijn er in het kader van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee op twee locaties in de Waddenzee aanvullende verstoringswaarnemingen gedaan bij zeehonden en vogels.

meer lezen
dinsdag 24 juli 2018 Banner_Erecode_Waddenzee

Campagne Erecode bereikt tienduizenden mensen

De filmpjes van Ik pas op het Wad over de Erecode Waddenzee zijn ruim 300.000 keer bekeken op Facebook. In totaal hebben 55.000 mensen tenminste één van de vier filmpjes gezien. De volledige Erecode is zo’n 3.500 gedownload.

meer lezen
dinsdag 17 juli 2018 Zeehonden van iets te dichtbij inde Waddenzee. FOTO: Herman Verheij

Onduidelijkheden over rol toppredatoren Waddenzee

Haaien, zee-arenden en zeehonden. Het zijn toppredatoren in het Waddengebied. Grote blikvangers, maar we weten we nog verrassend weinig van hun impact. Met name de indirecte (de trofische cascade-effecten) zijn niet of nauwelijks onderzocht. Dat moet veranderen.

meer lezen
maandag 16 juli 2018 Duisternis in Werelderfgoed Waddenzee FOTO: PRW/Hans Jellema

Gezamenlijk maatregelenpakket voor meer duisternis in Waddengebied

Het Waddengebied zal in de nacht nog donkerder worden. Het maatregelenpakket om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is namelijk afgerond en in gang gezet. Vooral strooilicht van lantaarnpalen is nog een groot probleem op veel plekken.  Het gaat om een grootschalige aanpak waarbij maar liefst 44 partijen zijn betrokken.

meer lezen