satellietfoto Waddenkust - Jeffrey Williams NASA

Klimaatadaptatiestrategie voor Waddenkustgebied in de 21ste eeuw

In het Waddenkustgebied komt een groot aantal opgaven op het gebied van klimaatverandering samen. En tegelijkertijd zijn er volop kansen voor klimaatadaptatie. PRW vroeg Strootman Landschapsarchitecten om te ondersteunen bij het maken van een strategie voor klimaatadaptatie langs de Waddenkust. Een adaptatiestrategie die agendeert, inspireert en vooruitkijkt richting een aantrekkelijke, integrale, klimaat-robuuste toekomst in de 21ste eeuw. Het rapport Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw – agendering van opgaven en handelingsperspectieven is nu klaar.

Lees meer