Slotdag Waddenmars – op naar het manifest

maandag 27 juni 2022

Het was vroeg licht in de tentjes bij de Garnalenfabriek en daarmee werden de jongeren ook weer fris en fruitig wakker. Bijzonder was het optreden van een zangeres en violiste die bij het ontwaken te horen was. Erg mooi om eens mee te maken! Hieronder vind je een kort fragment van het optreden.

Het ontbijt stond ook tijdig klaar waardoor de groep uitgerust en vol energie aan het manifest kon gaan werken.

Het Ministerie van de Toekomst kwam met een werkvorm waarmee het manifest tot stand kwam. Hierbij verdeelden zij de groep eerst in kleinere deelgroepjes voor het uitwerken van verschillende droombeelden. De droombeelden vormen het startpunt van waaruit deelgroepen diverse thema’s uitwerkten. Deze thema’s waren: 1) Toerisme, bewoners en leefbaarheid. 2) Educatie. 3) Participatie. 4) Positionering Waddengebied. 5) Samenwerking. 6) Samenwerking van betrokkenen. 7) Voedsel. Hieraan vooraf kwam een algemene inleiding met hierin de kernwaarden en de samenhang tussen de thema’s.

De themagroepen gingen vervolgens verspreid over het terrein en de nabijgelegen dijk uiteen om inhoud en diepgang aan de verschillende hoofdstukken te geven.

Het is inmiddels 13:30 uur, de hoogste tijd om aan de eindversie van het manifest te gaan werken. Aangezien het 15:00 uur aan Donné Slangen, waarnemend Directeur-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied wordt aangeboden. Ondertussen is kunstenaar Maria Koijck bezig de ruimte te versieren met de flessen die de jongeren tijdens de mars hebben gevuld. Dit geeft de werkruimte in de Garnalenfabriek een prachtige uitstraling.

Aanbieden manifest

De hoofdstukken zijn klaar en worden afgedrukt. Mooi op tijd om samengevoegd te worden om aan te bieden en te bespreken. Ter aanvulling wordt een schip gevuld met dromen/hartenkreten van de jongeren voor de toekomst van het Waddengebied. Ideaal voor momenten waarop de Minister besluiten over de Wadden neemt. Wellicht beïnvloedt een droom de gedachtengang en komen er nog positievere uitkomsten…

Nu alles klaar is om aan te bieden, gaan de jongeren de dijk over en het Wad op voor de overdracht.

Donné Slangen was blij verrast door de eindresultaten en zorgt ervoor dat het jongerenmanifest en het schip met toekomstdromen aan Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) worden overhandigd. En de adviezen worden meegenomen in de ontwikkeling van nationaal en trilateraal beleid. Over enkele weken volgt een evaluatie met de jongeren om te kijken welke elementen meegenomen kunnen worden in de eventuele uitwerking van beleid. Donné gaat daarnaast kijken of de stem van de jongeren een plaats kan krijgen in het Waddenberaad. Omrop Fryslân was aanwezig voor het maken van een reportage die later vandaag, 27 juni, wordt uitgezonden op de omroep. Op hun site is alvast een leuk artikel te vinden.

Het doel van Programma naar een Rijke Waddenzee en de mede-initiatiefnemers: het Ministerie van de Toekomst, Arcadia en de Waddenacademie is hiermee bereikt. We willen namelijk een stem geven aan de jongeren in de besluitvorming over de toekomst van de Wadden. En hierbij jongeren enthousiast maken om na te denken en mee te bepalen over het (trilaterale) Waddengebied tijdens de jongerenconferentie begin september. Wil je meedoen aan deze conferentie? Stuur dan een mail aan secretariaatprw@minezk.nl.

Dank

Onze dank gaat uit aan alle ondernemers, bewoners, kennisinstellingen en organisaties die de jongeren hebben ontvangen en voor de mooie open gesprekken die de jongeren konden hebben! En niet in de laatste plaats ook aan de deelnemende jongeren, jullie hebben met jullie belangstelling en inzet een memorabel weekend en manifest tot stand gebracht!

Waddenmars fiim

Op de slotdag van de Waddenmars is er rondom de zeedijk en de Garnalenfabriek in Moddergat een korte film gemaakt over de belevenissen van de jongeren en het tot stand komen van het manifest. Hieronder kun je het mooie eindresultaat zien.

We willen Ramon Hoogerhuis van Meemakers beeldcommunicatie hartelijk danken voor het filmen en monteren van deze opname.