Water as Leverage Wadden

maandag 4 juli 2022

20 juni 2022 vond de Toogdag Wadden plaats, waar Programma naar een Rijke Waddenzee enkele films presenteerde voor het programma Water as Leverage Wadden.

Introductie Water as Leverage

Onder aanvoering van watergezant Henk Ovink, in 2015 benoemd door het rijk, is het concept Water as Leverage ontwikkeld. Water as leverage staat een integrale aanpak voor van allerlei projecten en vraagstukken, waarbij water fungeert als de grote aanjager. Ovink heeft als watergezant ooit de opdracht gekregen de Nederlandse kennis en kunde van water in het buitenland te vermarkten. Inmiddels is hij internationaal stevig onderweg, bijvoorbeeld in grote steden in Azië, waar Water as Leverage in de praktijk wordt gebracht:

In deze film: Henk Ovink (watergezant)

Water as Leverage Harlingen

Het Investeringskader Waddengebied, een samenwerking van de drie waddenprovincies, wil drie pilots starten in het Waddengebied om ervaring op te doen met Water as Leverage. Vooral nu de zeespiegelstijging steeds urgenter wordt en de primaire waterkering langs een groot deel van de waddenkust moet worden verstevigd. Eén van de plekken die daarvoor in aanmerking komt is Harlingen.

In deze film: Titian Oterdoom (Programma naar een Rijke Waddenzee) en Ellen Bruins Slot (Gemeente Harlingen)