Garnalefabryk Moddergat gaat gonzen

maandag 30 januari 2017

MODDERGAT – Gelegen aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee gaat de historisch oude Garnalefabryk bij Paesens-Moddergat een pleisterplaats zijn voor culturele, informatieve en inspirerende ontmoetingen. Daarvoor is er nu het Programma de Garnalefabryk opgesteld aan de hand van zes hoofdlijnen: kustvisserij, cultuur, geschiedenis, natuur, zilte teelt en waterveiligheid.

Voor dit jaar zijn er zo’n dertig kleinschalige activiteiten geprogrammeerd op deze karakteristieke locatie bij de Waddendijk. Het is de bedoeling dat het Programma de Garnalefabryk werkt als een inspiratiebron in Noord-Friesland. Met die ambitie zijn er in 2021 jaarlijks zo’n 160 activiteiten voor 10.000 deelnemers.

Daarvoor zal ook De Garnalefabryk uitgebreid worden met een multifunctionele Werkplaats zodat er plaats is voor 150 gasten. Het programma, dat in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is gemaakt, richt zich zowel op de kustbewoners als op een nieuwe doelgroep, die van de natuur- en cultuurtoerist. Zo draagt het bij aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in het gebied.

Mobiel openluchttheater
Het jaar 2017 is al goed begonnen met een lezing, een bootcamp en een bijeenkomst voor Waddenzeebeheerders. Bedoeling is verder dat er een speciale visserijdag komt, en dat de Garnalefabryk een belangrijke plek is tijdens de Dag van het Wad op 25 juni. Ook de cultuurpoot loopt goed, vertelt Anke Bijlsma, projectleider namens PRW. ,,Er is veel belangstelling van verschillende artiesten en producenten om voorstellingen te geven op deze locatie. Het enthousiasme is echt groot. Daarnaast willen we met de Garnalefabryk gastheer zijn voor Sense of Place.”

Op het gebied van natuur wordt er ondermeer ingestoken op excursies en educatieprogramma’s voor scholen. Verder is de Garnalefabryk een uitvalsbasis voor interessante wadlooparrangementen. Ook het thema waterveiligheid geeft nieuwe mogelijkheden. Zo biedt de herinrichting van de Waddendijk kansen om het gebied geschikt te maken voor een mobiel openlucht theater met uitzicht op Werelderfgoed Waddenzee.

Historie
De Garnalefabryk is in 1924 gebouwd door garnalenvissers. Zij droogden hier hun garnalen voordat het vervoerd werd. Na de Tweede Wereld Oorlog deed het dienst als garage. In 2001 werd het karakteristieke rode bakstenen fabriekje gered van de slopershamer. De laatste jaren vinden er kleinschalige activiteiten plaats. De nieuwe programmering gaat dit nu opschroeven, zodat de Garnalefabryk weer uitgroeit tot een levendig bolwerk in en voor de regio.

Geld voor goede ideeën
Het nieuwe programma van de Garnalefabryk is mogelijk gemaakt met kennis en financiële middelen van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Programmadirecteur Hendrikus Venema geeft aan dat er voor ondernemers aan de randen van het Waddengebied meer geld is gereserveerd voor dergelijke initiatieven. ,,Dit soort ideeën draagt bij aan een Rijke Waddenzee voor mens en natuur. En vaak helpt een relatief klein bedrag dan net even voor het extra zetje om tot realisatie te komen. Nieuwe ideeën horen we graag.”

Samenwerking
Programma de Garnalefabryk is een initiatief van Stichting Musea Noardeast-Fryslân, It Fryske Gea, Programma naar een Rijke Waddenzee, gemeente Dongeradeel en Provincie Fryslân. De realisatie van het meerjarenprogramma is gefinancierd door het Programma naar een Rijke Waddenzee. Centraal idee is dat de Werelderfgoedstatus goed gebruikt kan worden in krimpregio’s.

Contact
Heeft u een nieuw toeristisch idee voor het Waddengebied dat de Werelderfgoedstatus versterkt? En komt u graag in aanmerking voor hulp vanuit PRW?
Neem dan contact op met Christiaan Kooistra, c.kooistra@minez.nl, 06-48.161.322.