Start van “belevingskwelder” bij Holwerd

woensdag 30 oktober 2013

De werkzaamheden voor verkwelderingsplan “Naar buiten Holwerd” zijn officieel gestart met de onthulling van een informatiepaneel. Wethouder Pytsje de Graaf van gemeente Dongeradeel onthulde het paneel samen met een paar kinderen van basisschool De Tsjelke.

Op het informatiepaneel kun je lezen wat er de komende twee jaar gaat gebeuren met de kwelder ter hoogte van de veerdam van de boot naar Ameland. Zo komt er een vogelplas en wordt de zomerkwelder afgegraven voor een betere dynamiek.

Bovendien komen er meer faciliteiten om de kwelder ook echt te beleven. Zo komt er een wandelroute met een aantal bruggetjes die aansluiten op de routes in het kweldergebied van It Fryske Gea en de routes naar Holwerd. Het is de bedoeling dat er ook een vogelkijkhut wordt aangelegd.

Staatsbosbeheer is beheerder van het gebied en het plan is in samenwerking met DLG, de gemeente Dongeradeel, EcoLaNa, Dorpsbelang Holwerd en het Programma naar een Rijke Waddenzee opgesteld. Tien maanden geleden kreeg “Naar Buiten Holwerd” negen ton van het Waddenfonds voor het uitvoeren van de plannen.

Zomerbeweiding
Het belangrijkste onderdeel van het plan is dat de zee weer directe invloed krijgt op het gebied door de in- en uitstroom van zeewater. Door aanleg van drinkwatervoorzieningen voor het vee, slenkpassages, en veilige plaatsen voor overstromingen, is beweiding in de zomerperiode weer mogelijk. Dit is een mooie samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de plaatselijke ondernemers (EcoLaNa) die met hun vee het gebied beheren. Daardoor wordt verruiging van de kwelder voorkomen

In 2015 moeten de werkzaamheden klaar zijn. Frans Fennema van Dorpsbelang Holwerd heeft een filmpje gemaakt, zie: website Staatsbosbeheer