Garnalenfabriekje Paesens-Moddergat

Aan de zeedijk bij Paesens-Moddergat in Noord-Friesland staat het laatst overgebleven garnalenfabriekje van Nederland. Het fabriekje, het Fryske Gea en museum It Fiskershúske zijn een samenwerking gestart (het Fryske Gea is beheerder en eigenaar van de Peazemerlannen, het buitendijkse natuurgebied bij Paesens-Moddergat).

De bedoeling is vanuit het Garnalenfabriekje (‘it Grenaatfabrykje’ in het Fries) excursies te laten starten en activiteiten te organiseren. Met bewoners uit de directe omgeving is het gesprek aangegaan over ideeën en mogelijkheden. Gaandeweg zullen die verder worden verkend en ontwikkeld. De eerste pilot voor samenwerking (bezoek aan de Peazemerlannen) heeft inmiddels plaatsgevonden.

PRW ondersteunt dit project met een financiële bijdrage. Het is een mooie kans om de beleving van de Waddenzee aan de vaste wal te vergroten en aandacht te vragen voor de natuurwaarden van het gebied. Vanuit de strategie Beleving Werelderfgoed biedt dit project tegelijkertijd de mogelijkheid de bewoners meer bij de natuur in hun omgeving te betrekken. Op die manier worden ook zij ambassadeur van het unieke Werelderfgoed Waddenzee.