50 jaar Lauwersmeer in beeld

vrijdag 17 mei 2019

Volgende week is het 50 jaar geleden dat het Lauwersmeer werd afgesloten. Op 23 mei is de officiële herdenking van 50 jaar Lauwersmeer. Regisseur Thom Verheul maakte ter gelegenheid van dit jubileum voor Fryslân DOK een documentaire in twee delen over het gebied en de toekomst ervan. Die toekomst is belangrijk, want het gebied verandert door klimaatverandering en socio-economische factoren. De regio zélf heeft een plan bedacht voor een breed gedragen en duurzame toekomst van het gebied: het Manifest Lauwerskust. Met steun van Waddenvereniging en Programma naar een Rijke Waddenzee.

De Lauwerskust verandert

In het eerste deel van de documentaire gaat het met name over de landbouw. Na de afsluiting van de Lauwerszee kwam de landbouw tot bloei in het Lauwersmeergebied. De pootaardappelen uit deze regio zijn wereldberoemd. Eén van de gevolgen van de  klimaatverandering is een toename van de  verzilting van het kustgebied. Daarom wordt in de toekomstvisie vanuit de regio ervoor gepleit om nu al te  experimenteren met zilte en zouttolerante gewassen. Zo kan de regio haar positie als voorloper op het gebied van de landbouwproductie versterken.

Toekomstvisie

Op meer terreinen heeft klimaatverandering gevolgen voor het leven, wonen en werken in het Lauwerskustgebied. Ook dat komt aan bod in de documentaire. Vooral het tweede deel gaat over de overgang naar de waterstofeconomie en duurzaam toerisme. Maar er is een bedreiging: door het afsluiten van de Lauwerszee slibben de vaarwegen naar Lauwersoog en Schiermonnikoog dicht. Wat zal dat betekenen voor de economie en de manier van leven op het eiland?

Manifest Lauwerskust

In het gebied is al eeuwenlang sprake van een pioniersmentaliteit. De opstellers van de toekomstvisie geloven dan ook dat de vormgeving van de toekomst voor het gebied door en voor mensen uit het gebied moet gebeuren. Op 23 mei tijdens het symposium 50 jaar Lauwersmeer overhandigen vijf ondernemers uit het Lauwerskustgebied hun Manifest Lauwerskust aan bestuurders uit de regio (Groningen en Friesland).

Uitzendtijden – UITZENDING GEMIST

Op zaterdag 25 mei is het eerste deel van de documentaire – Een beeld van de tijd –  uitgezonden op NPO2. Op zaterdag 1 juni is het tweede deel van de documentaire uitgezonden.

Deel 1 – Een beeld van tij – gemist? Kijk hier terug.

Deel 2 – Vooruitgang & bedreiging – kun je hier terug kijken.


Programma naar een Rijke Waddenzee

De “Lauwerskust” is een verkenning naar de mogelijkheden om het Lauwersmeer sterker met de Waddenzee te verbinden, de waterveiligheid te vergroten en duurzame regionale getijdenenergie te gaan produceren. PRW werkte samen met andere partijen aan de concretisering van het initiatief. Het Manifest Lauwerskust en de documentaire van Fryslân DOK zijn daar resultaten van.

Voor meer informatie
Jeroen van Herk, Programma naar een Rijke Waddenzee, T 06 43 01 15 08
Thom Verheul, regisseur documentaire 50 jaar Lauwersmeer bij Fryslân DOK, T 06 28 88 18 74