Samen werken aan toekomst Lauwersmeergebied

maandag 18 mei 2020

Er wordt met veel energie gewerkt aan de toekomst van het Lauwersmeergebied. Als vervolg op het Manifest Lauwerskust en de Gebiedsagenda Lauwersmeer 2020 – 2023 De wind in de zeilen besloot de Stuurgroep Lauwersmeer zich in te zetten voor het versterken van de toeristisch-recreatieve profilering van het Lauwersmeergebied. Het versterken van de gebiedsidentiteit en het investeren in duurzaam toerisme voor dit gebied zijn hier onderdelen van. Met als doel om dit natuur- en waterrijke gebied nog beter op de kaart te zetten. Dit is een duidelijke wens van ondernemers en partijen uit het gebied waar nu invulling aan wordt gegeven. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft het Manifest Lauwerskust geagendeerd en het samenwerkingsproces begeleid. Een deel van de ideeën uit het Manifest heeft een plek gekregen in de Gebiedsagenda Lauwersmeer.

Samen met partijen uit het gebied

Bewoners, ondernemers en partijen uit het gebied willen en kunnen zelf bijdragen aan de toekomst van hun woon-, werk- en leefgebied. Als vervolg op het Manifest wordt gewerkt aan een pro-actieve bottum up aanpak om samen met mensen uit het gebied invulling te geven aan die toekomst. Henk Staghouwer, gedeputeerde in de provincie Groningen, is enthousiast over de gang van zaken. “De Stuurgroep Lauwersmeer heeft de afgelopen vier jaar geïnvesteerd om het Lauwersmeergebied toeristisch aantrekkelijker te maken. Het ‘Rondje Lauwersmeer’, de verbetering van de fiets- en wandelroute rond het meer, met onder andere een paar nieuwe uitkijkpunten en paden, wordt dit jaar grotendeels afgerond. Het ‘hemelplatform’ (uitkijktoren) bij de Vlinderbalg, met het kunstwerk van de zeearend, wordt goed bezocht. De toeristische promotiecampagne wordt de komende vier jaar voortgezet. De nieuwe toeristisch-recreatieve profilering van de Lauwerskust kan straks mede richting geven aan de promotiecampagne.”  

Inzetten op kwaliteiten gebied

Een van de bouwstenen uit het Manifest Lauwerskust is de versterking van de unieke kwaliteiten van het gebied. Het is de basis voor het projectplan op de toeristisch-recreatieve profilering van de Lauwerskust. Minke Schouten, recreatieondernemer uit het gebied: “We wonen en ondernemen hier in een prachtig, groen gebied aan de rand van de Waddenzee, met rust, ruimte en natuur. Wij, ondernemers zoals ik, hebben ideeën over de toeristisch – recreatieve profilering van het gebied voor de toekomst en we bekijken graag met de overheden hoe we elkaar kunnen versterken”.

Manifest Lauwerskust

Vijf ondernemers in het Lauwersmeergebied stelden, met ondersteuning van de Waddenvereniging en PRW, het Manifest Lauwerskust op. Deze gezamenlijke visie op de toekomstmogelijkheden van landbouw, natuur, visserij, wonen, recreatie en duurzaam ondernemen is tijdens het symposium 50 jaar Lauwersmeer overhandigd aan de leden van de Stuurgroep Lauwersmeer. Daar wordt nu een vervolg aan gegeven.

Meer informatie bij Jeroen van Herk