Coalitie Klimaatbestendige kustlandschappen

We staan de komende 10-tallen jaren voor een grote klimaatadaptatie opgave aan onze kust. Klimaatverandering gaat een stevige impact hebben op onze kust met hogere temperaturen, een stijgende zeespiegel, meer verzilting, intensievere regenbuien en langere droge perioden. Dit heeft gevolgen voor de waterveiligheid, landbouw, natuur, het watersysteem en de regionale economie. En leidt tot risico’s en kansen. Als professionals zijn we daar mee bezig en voelen we de urgentie om tot nieuwe en/of aanpaste oplossingen voor de toekomst te komen. In de Coalitie Klimaatbestendige Kustlandschappen delen we kennis, ervaring en inspiratie om versneld tot de ontwikkeling en implementatie van klimaatbestendige kustlandschappen te komen.

Achtergrond

Kunnen we Klimaatbestendige Kustlandschappen ontwikkelen waarin de verschillende ontwikkelingen in onderlinge samenhang worden aangepakt?
Een brede groep beheerders, beleidsmakers en maatschappelijke partijen denkt van wel. Maar dan moeten we wel aan de slag.

Missie

In deze community gaan we kennis, ervaring en inspiratie delen. Iedereen die professioneel bezig is met Klimaatbestendige Kustlandschappen kan deelnemen, vanuit overheden, vertegenwoordigende organisaties (vanuit diverse sectoren), maatschappelijke partijen, onderwijs en onderzoek. De enige voorwaarde is dat deelnemers gemotiveerd zijn om tot integrale oplossingen te komen die zo optimaal mogelijk de verschillende belangen dienen.

We doen dit met inzet van eigen middelen en we zijn licht, wendbaar en adaptief. We houden regulier bijeenkomsten om bij te praten met pitches uit het veld over nieuwe ontwikkelingen of hulpvragen, uitwisselingen in het veld en mogelijk nog andere activiteiten. Taken worden gezamenlijk opgepakt en verdeeld. We starten in mei 2021 voor één jaar met de intentie om dit meerjarig te gaan doen. Na het eerste jaar evalueren we en sturen we bij.

Focus

Binnen de Community Klimaatbestendige Kustlandschappen hebben we de volgende focus.

  • De thema’s waterveiligheid, voedsel, zoet water, biodiversiteit staan centraal

Alle vier thema’s hebben zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden onder invloed van klimaatverandering. Dat is per thema een behoorlijke zoektocht. Tegelijkertijd verandert ook de interactie tussen de thema’s onderling. Waar versterken ontwikkelingen elkaar of er gaan ze elkaar juist in de weg zitten? Vroegtijdig inzicht in synergie dan wel spanning draagt bij aan het vinden van duurzame, integrale oplossingen.

  • Het Waddengebied en Zuidwestelijke Delta

Dit zijn de twee grootste deltagebieden van Nederland waar de genoemde thema’s spelen en waar duidelijke meerwaarde te realiseren is door samen te werken en van elkaar te leren.

  • Uitwisseling van kennis en ervaring

Uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van Klimaatbestendige Kustlandschappen. Dit kan gaan over inhoud, beleid, procesaanpak en/of financien. Elke partij kan kennis en ervaring inbrengen en ophalen; en benutten voor eigen gebruik. We hanteren een ‘source principe’ en de kennis is dus niet van één partij en openbaar toegankelijk.

  • Netwerk, communicatie en verbinding

We richten ons op versterken en vergroten van het netwerk en open communicatie tussen partijen. Het goed ‘verstaan’ van elkaar is van groot belang voor het creeren van kansen en meerwaarde. Daarnaast wordt ingezet op het communiceren van de urgentie en de mogelijkheden naar een brede groep professionals en bestuurders.

Contactpersonen

De coördinerende contactpersonen voor de Community Klimaatbestendige Kustlandschappen zijn:

Agenda

Bijeenkomst Community Klimaatbestendige Kustlandschappen, 30 september en 1 oktober 2021

Bezoek Eems-Dollard regio / Dubbele Dijk Bierum

De volgende bijeenkomst is een tweedaagse excursie naar de Eems Dollard regio. Deze vindt plaats op 30 september en 1 oktober. Aanmelden kan per mail bij secretariaatprw@minezk.nl. Ook geïnteresseerden die niet aan de vorige (digitale) bijeenkomst(en) konden deelnemen zijn van harte welkom om deel te nemen.

Dag 1 (donderdag 30 september)

12:00u    –    Ontvangst Provinciehuis Groningen en lunch

12:30u    –    Toelichting klimaatadaptatie in provincie Groningen en het programma ED2050

14:00u    –    Vertrek naar omgeving Borgsweer/Termunterzijl

15:00u    –    Locatiebezoek POL (Pilot Ophogen Landbouwgronden) met een toelichting

16:00u    –    Locatiebezoek naar keuze: bezoek Groote Polder of kleirijperij

17:30u    –    Inchecken en borrel in Eemshotel

18:30u    –    Diner Eemshotel

20:00u    –    (optioneel) Avondwandeling naar het kwelderlandschap Marconi

Dag 2 (vrijdag 1 oktober)

08:00u    –     Ontbijt Eemshotel

09:00u    –     Vertrek naar omgeving Bierum

09:30u    –     Locatiebezoek gebied Dubbele Dijk met een toelichting

12:30u    –     Afsluitende lunch in Eemshotel

Deelname op eigen kosten.

Bijeenkomst Community Klimaatbestendige Kustlandschappen, nadere info volgt

Bezoek Kustlaboratorium Oosterschelde en Waterdunen Zeeuws Vlaanderen

Documenten, verslagen van bijeenkomsten en Interviews

Bijeenkomst Community Klimaatbestendige Kustlandschappen op maandag 5 juli 2021

Bekijk het korte verslag en de gegeven presentaties.

Interview met Henk Ovink

In augustus 2021 interviewde PRW de eerste Nederlandse Watergezant: Henk Ovink. Het interview gaat over zijn werkzaamheden, het belang van klimaatadaptatie in het Waddengebied en waarom juist nú een goed moment is om in te zetten op een sterke adaptatieagenda. Lees het volledige interview hier.

Partners

Partners zijn alle partijen die actief en op een positieve manier willen participeren en bijdragen aan de Community Klimaatbestendige Kustlandschappen. De partners zijn:

DeltaPlatformNatuurmonumentenStichting Zilte Zone
EcoshapeNIOZStichting Holwerd aan Zee
Groninger LandschapProgramma Duurzame Haven LauwersoogVogelbescherming Nederland
Hogeschool Zeeland University of Applied SciencesProgramma naar een Rijke WaddenzeeWaddenvereniging
It Fryske GeaProvincie GroningenWaterschap Hunze en Aa’s
LTO NoordProvincie FrieslandWaterschap Noorderzijlvest
Natuur- en Milieufederatie GroningenProvincie ZeelandWaterschap Scheldestromen
Natuur- en Milieufederatie Noord-HollandRoem van YersekeWereld Natuur Fonds