Coalitie Klimaatbestendige kustlandschappen

We staan de komende 10-tallen jaren voor een grote klimaatadaptatie opgave aan onze kust. Klimaatverandering gaat een stevige impact hebben op onze kust met hogere temperaturen, een stijgende zeespiegel, meer verzilting, intensievere regenbuien en langere droge perioden. Dit heeft gevolgen voor de waterveiligheid, landbouw, natuur, het watersysteem en de regionale economie. En leidt tot risico’s en kansen. Als professionals zijn we daar mee bezig en voelen we de urgentie om tot nieuwe en/of aanpaste oplossingen voor de toekomst te komen. In de Coalitie Klimaatbestendige Kustlandschappen delen we kennis, ervaring en inspiratie om versneld tot de ontwikkeling en implementatie van klimaatbestendige kustlandschappen te komen.

Achtergrond

Kunnen we Klimaatbestendige Kustlandschappen ontwikkelen waarin de verschillende ontwikkelingen in onderlinge samenhang worden aangepakt?
Een brede groep beheerders, beleidsmakers en maatschappelijke partijen denkt van wel. Maar dan moeten we wel aan de slag.

Missie

In deze community gaan we kennis, ervaring en inspiratie delen. Iedereen die professioneel bezig is met Klimaatbestendige Kustlandschappen kan deelnemen, vanuit overheden, vertegenwoordigende organisaties (vanuit diverse sectoren), maatschappelijke partijen, onderwijs en onderzoek. De enige voorwaarde is dat deelnemers gemotiveerd zijn om tot integrale oplossingen te komen die zo optimaal mogelijk de verschillende belangen dienen.

We doen dit met inzet van eigen middelen en we zijn licht, wendbaar en adaptief. We houden regulier bijeenkomsten om bij te praten met pitches uit het veld over nieuwe ontwikkelingen of hulpvragen, uitwisselingen in het veld en mogelijk nog andere activiteiten. Taken worden gezamenlijk opgepakt en verdeeld. We starten in mei 2021 voor één jaar met de intentie om dit meerjarig te gaan doen. Na het eerste jaar evalueren we en sturen we bij.

Focus

Binnen de Community Klimaatbestendige Kustlandschappen hebben we de volgende focus.

  • De thema’s waterveiligheid, voedsel, zoet water, biodiversiteit staan centraal

Alle vier thema’s hebben zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden onder invloed van klimaatverandering. Dat is per thema een behoorlijke zoektocht. Tegelijkertijd verandert ook de interactie tussen de thema’s onderling. Waar versterken ontwikkelingen elkaar of er gaan ze elkaar juist in de weg zitten? Vroegtijdig inzicht in synergie dan wel spanning draagt bij aan het vinden van duurzame, integrale oplossingen.

  • Het Waddengebied en Zuidwestelijke Delta

Dit zijn de twee grootste deltagebieden van Nederland waar de genoemde thema’s spelen en waar duidelijke meerwaarde te realiseren is door samen te werken en van elkaar te leren.

  • Uitwisseling van kennis en ervaring

Uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van Klimaatbestendige Kustlandschappen. Dit kan gaan over inhoud, beleid, procesaanpak en/of financien. Elke partij kan kennis en ervaring inbrengen en ophalen; en benutten voor eigen gebruik. We hanteren een ‘source principe’ en de kennis is dus niet van één partij en openbaar toegankelijk.

  • Netwerk, communicatie en verbinding

We richten ons op versterken en vergroten van het netwerk en open communicatie tussen partijen. Het goed ‘verstaan’ van elkaar is van groot belang voor het creeren van kansen en meerwaarde. Daarnaast wordt ingezet op het communiceren van de urgentie en de mogelijkheden naar een brede groep professionals en bestuurders.

Contactpersonen

De coördinerende contactpersonen voor de Coalitie Klimaatbestendige Kustlandschappen zijn:

Agenda

maandag 3 oktober 12.00 – 13:30 uur Volgende bijeenkomst Coalitie klimaatbestendige kustlandschappen

Overige Relevante bijeenkomsten

Toogdag Wadden op maandag 20 juni – Projecten in de Eems Dollard
Waddenacademie met LTO op woensdag 29 juni – Zoetwaterhuishouding in de landbouw

verslagen van bijeenkomsten, Interviews en relevante rapporten

Bijeenkomst Coalitie Klimaatbestendige Kustlandschappen op maandag 13 juni 2022

Bekijk het korte verslag en de gegeven presentaties.

Bijeenkomst Coalitie Klimaatbestendige Kustlandschappen op maandag 14 februari 2022

Bekijk het korte verslag en de gegeven presentaties.

Bijeenkomst Coalitie Klimaatbestendige Kustlandschappen op maandag 1 november 2021

Bekijk het korte verslag en de gegeven presentaties.

Bijeenkomst Coalitie Klimaatbestendige Kustlandschappen op maandag 5 juli 2021

Bekijk het korte verslag en de gegeven presentaties.

Bijeenkomst coalitie klimaatbestendige kustlandschappen op maandag 5 april 2021

Bekijk het korte verslag en de gegeven presentaties.

Partners

Partners zijn alle partijen die actief en op een positieve manier willen participeren en bijdragen aan de Community Klimaatbestendige Kustlandschappen. De partners zijn:

DeltaPlatformNIOZVogelbescherming Nederland
EcoshapeProgramma Duurzame Haven LauwersoogWaddenvereniging
Groninger LandschapProgramma naar een Rijke WaddenzeeWaterschap Hunze en Aa’s
Hogeschool Zeeland University of Applied SciencesProvincie GroningenWaterschap Noorderzijlvest
It Fryske GeaProvincie FrieslandWaterschap Scheldestromen
LTO NoordProvincie ZeelandWereld Natuur Fonds
Natuur- en Milieufederatie GroningenRoem van YersekeZoet Zout Knooppunt
Natuur- en Milieufederatie Noord-HollandStichting Zilte Zone
NatuurmonumentenStichting Holwerd aan Zee