CKK 13 juni 2022

1) Opening, mededelingen

Het Wereldnatuurfonds neemt het stokje voor Coalitie Klimaatbestendige Kustlandschappen over van het PRW wel of niet in samenwerking met RVO. Bij aanvang van CKK is afgesproken dat PRW dit het eerste jaar zou trekken, waarna andere partijen het over zouden nemen. En dat gebeurt vanaf de volgende bijeenkomst.

2) Actualiteiten

Toogdag Wadden 20 juni – Thema: Projecten in de Eems Dollard
Waddenacademie met LTO 29 juni – Thema: Zoetwaterhuishouding in de landbouw

3) Pootaardappelteelt in relatie tot zoet waterbeheer in het kustgebied (Klaas- Pieter Zuideveld, HZPC)

Je vindt de presentatie hier.

4) Nieuwe Waterweg-Haringvliet visie- Rijnmonding (Esther Blom, Ark Natuurontwikkeling)

Je vindt de presentatie hier.

5) PAGW ZW Delta en Wadden (Anna de Kluijver, RVO)

Je vindt de presentatie hier.

6) Rondje Zeeland (Sonja van der Graaf en Wim Schoorlemmer, PRW)

Je vindt de presentatie hier.

7) Nieuwe datum

De volgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 3 oktober 12.00 – 13:30 uur.

8) Wvttk / rondvraag