CKK 5 april 2021

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Coalitie Klimaatbestendige Kustlijnen (CKK) kwamen de volgende onderwerpen aan bod.

  • Toelichting voorstel voor de Klimaatbestendige Kustlandschappen Community, Jeroen van Herk
  • Bespreking van de onderdelen kustveiligheid, voedsel, zoetwaterbeheer en biodiversiteit aan de hand van de volgende vragen:
  • 1. Wat speelt er mbt het betreffende thema (welke transitie speelt hier) en welke partijen zijn hier bij betrokken?
  • 2. Wat betekent dat voor de interactie met de andere thema’s (kansen of juist frictie)
  • 3. Wat willen we vanuit CKK hier mee gaan doen / wat willen we bereiken (starten van pilots, organiseren uitwisseling, stellen van kennisvragen, …).
  • Op weg naar een partnership. Zie je jezelf als partner en/of trekker van één van de onderdelen?

De presentatie tijdens deze bijeenkomst vindt u hieronder.