CKK 5 juli 2021

Maandag 5 juli 2021 vond de tweede bijeenkomst plaats van de Coalitie. Deze was wederom digitaal en er was een groot en gevarieerd gezelschap.

Overzicht projecten

Bas Roels (WNF) gaf een overzicht van relevante projecten en initiatieven. Het is zaak om tot een helder overzicht te komen, zonder te verdwalen in de veelheid aan initiatieven. Wetenschappelijk onderzoek zonder directe link naar de praktijk wordt daarom niet opgenomen. Wel wordt over en weer de link gelegd met het overzicht dat vanuit de ZoetZoutKnooppunten al is opgesteld. Bas past het overzicht aan op basis van de suggesties en aanvullingen. Dit wordt opgenomen op de site van PRW, onderdeel CKK. Aan allen de vraag om aanvulling en actualiteiten aan te leveren bij Bas (levend document).

Presentaties: hoe krijg je zaken voor elkaar

Er werden deze bijeenkomst 3 presentaties gehouden. Klaas Laansma sprak over de ontwikkelingen rond Koehool – Lauwersmeer. Leo Adriaanse vertelde over de strategie Westerschelde en de rol die sociale innovatie hierbij speelt. Ter afsluiting sprak Jan Zijlstra over het project Holwerd aan Zee.

Strategie Westerschelde

Meer informatie over projecten in Zeeland: www.kustlaboratorium.nl  

Holwerd aan Zee

Meer informatie: https://www.human.nl/holwerd-aan-zee.nl

Graag zien we jullie tijdens onze volgende bijeenkomst op 30 september en 1 oktober a.s.!