CKK 1 november 2021

Op maandag 1 november vond de derde bijeenkomst van de Coalitie Klimaatbestendige Kustllandschappen (CKK) plaats.
Tijdens deze online bijeenkomst werden drie onderwerpen gepresenteerd:

  • Terp van de Takomst (Harry Feenstra gemeente Noardeast Fryslan en Jette Bijlholt Rijkswaterstaat)
  • Vlaams-Nederlands Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken en de icoonprojecten Waterkerende Landschappen (Jouke Heringa, HZ, University of Applied Sciences)
  • Water as Leverage: trilaterale aanpak (Jeroen van Herk, Programma naar een Rijke Waddenzee)

Vervolgens is de huidige invulling van onze CKK besproken. Een merendeel van de deelnemers vindt de huidige online sessies (ieder kwartaal) aangevuld met een jaarlijkse fysieke bijeenkomst op locatie de juiste vorm. Hieronder vindt u de verschillende presentaties.