Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Verkenning en uitwerking natuurambitie Afsluitdijk (pilots)

De Afsluitdijk heeft grote invloed op de ecologische processen in de Waddenzee. De grootschalige renovatie van de dijk biedt kansen om de negatieve effecten te verminderen. Zo kan de harde grens tussen zoet en zout worden verzacht en kunnen de plotselinge waterpulsen worden verminderd.

PRW is sinds 2011 betrokken bij de uitwerking van de natuurambitie voor de Afsluitdijk. Deze ambitie is een aanvulling op de vismigratierivier. Ecologisch gezien is het streefbeeld van de Afsluitdijk een zeewering met minimale ecologische barrières en een gebied rond de dijk dat het karakter heeft van een estuarium.

De herstelmaatregelen richten zich daarmee op:
•  De aanleg van dynamische, brakke overgangszones
•  Herstel van zoet-zoutovergangen
•  Het minimaliseren van de negatieve effecten van spuien op de flora en fauna van de Waddenzee
en het IJsselmeer
•  Verbetering van de passeerbaarheid van de dijk voor vissen, inclusief terugkeermogelijkheden
van gespuide zoetwatervissen
•  Herstel van de natuurlijke balans tussen open water en de oevermilieus van de Waddenzee en
het IJsselmeer

Deze maatregelen worden vooral ingevuld rond de sluis- en spuilichamen in de dijk. Voor de laatste maatregel geldt dit echter niet. Daarvan is inmiddels duidelijk dat de kansen vooral aan IJsselmeerzijde liggen. En dat valt buiten de reikwijdte van PRW. In de loop van 2016 wordt besloten of en hoe die kansen gerealiseerd kunnen worden.

Nieuws over dit project

donderdag 18 december 2014

PRW draagt stokje Vismigratierivier over

Het Programma naar een Rijke Waddenzee draagt het stokje voor de planuitwerking van de Vismigratierivier over aan De Nieuwe Afsluitdijk. De aanjaagfunctie van PRW voor de vispassage is daarmee afgerond, hoewel de adviesfunctie blijft.

meer lezen
woensdag 5 september 2012

Vismigratierivier door Afsluitdijk

De realisatie van een vismigratierivier door de Afsluitdijk is weer een stap dichterbij. PRW is nu actief betrokken om dit idee niet op de tekentafel te laten liggen, maar om te kijken hoe de vijf kilometer lange rivier in de praktijk kan worden gebracht. Een dergelijk grote zoet-zoutverbinding is uniek in de wereld.

meer lezen
woensdag 19 november 2014

Vismigratierivier in vier beelden

De Afsluitdijk kan een open voor vis. Dat hebben Rijk en Regio dinsdag 18 november bekendgemaakt. Tijdens de persconferentie werd ook de nieuwste visualisatie van de Vismigratierivier gelanceerd.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • donderdag 17 maart 2016

  Haalbaarheidsstudie Vismigratierivier Afsluitdijk

  januari 2013, (pdf, 4 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Eindadvies Afsluitdijk

  mei 2011 (pdf 1,14 Mb)

  naar rapport