Trilateraal verbonden

Elke drie jaar is er een ontmoeting van de ministers van de drie Waddenzeelanden. Speciaal voor Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018 wordt de Trilaterale ministersconferentie gehouden in Nederland en dan in Leeuwarden.  In de aanloop naar de trilaterale ministersconferentie 2018 ondersteunt PRW het ministerie van EZ bij de Nederlandse inbreng. PRW richt zich daarbij met name op die thema’s waar economie en ecologie samenkomen.

De laatste Waddenzeeconferentie was in 2014 in het Deense Tonder. Op basis van de gemaakte afspraken daar werkt PRW nu aan de ontwikkeling van de Swim- en Flyway en is het bevorderen van duurzaam toerisme in ons takenpakket gekomen.