Klimaatcongres Wilhelmshaven

woensdag 26 juli 2017

De trilaterale Werkgroep voor Klimaat (TGC) nodigt alle beleidsmakers, wetenschappers, studenten, natuurbeschermers, kustbeschermers en andere belanghebbenden uit voor de Tweedaagse Workshop over “Best Practices” om in te kunnen spelen op klimaatverandering.

Het werkcongres is op 26 en 27 september 2017 in Wilhelmshaven in Duitsland. Deelname is gratis, maar overnachting en dergelijke zijn op eigen gelegenheid.

Het doel van het werkcongres is:
+ Versterken van het trilaterale netwerk over klimaatverandering,
+ Faciliteren van kennisuitwisseling tussen de drie Waddenzeelanden,
+ Input verzamelen voor de evaluatie van de klimaataanpassingsstrategie,
+ Klimaataanpassingsmaatregelen met de Werelderfgoed doelen.

Check onderstaand de bijlage voor meer info en eventuele opgave.