PRW draagt aantal thema’s aan voor Regeringsconferentie

donderdag 22 februari 2018

Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei is de dertiende Trilaterale Regeringsconferentie over de Waddenzee. Het voorzitterschap is dit keer in handen van Nederland. De bijeenkomst wordt georganiseerd in de Harmonie in Leeuwarden.

Verschillende partijen leveren een bijdrage aan het programma, zoals Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging en het Waddenfonds. De organisatie van het officiële conferentiegedeelte is in handen van het Ministerie van LNV. Het Programma naar een Rijke Waddenzee zet in op een aantal speerpunten tijdens de conferentie.

+ Swimway
De dalende visstand is bij uitstek een probleem dat we in gezamenlijkheid moeten oppakken. Tijdens de regeringsconferentie zal het trilaterale uitvoeringsprogramma (dat door PRW wordt aangejaagd) gepresenteerd worden en ondertekend.

+ Flyway
Ook de dalende stand van een aantal vogels in het Waddengebied moet je internationaal aanpakken. PRW wil tijdens de conferentie de Flyway goed in beeld zetten en laten zien dat samenwerking en een goede governance werkt.

+ Plastic
Plastic ontsiert het aanblik van Werelderfgoed Waddenzee. Daarnaast groeien de zorgen over de nadelige effecten van microplastics. PRW zet in op een aantal middelen die de conferentiebezoekers attendeert op de problematiek.

+ Dark Sky
De waardering voor duisternis als landschappelijke kwaliteit is de laatste jaren flink in opkomst. In het conferentie-programma zal landschapsarchitect Nynke Rixt Jukkema op een verrassende manier aandacht vragen voor Dark Sky Wereldergoed Waddengebied.

+ Visserij van Werelderfgoedklasse
Er is inmiddels met tal van visserijorganisaties gesproken. Waar zijn ze trots op en wat zijn de best-practices? Voor de conferentie wordt dat uitgewerkt in een aantal hoofdthema’s.

Verklaring van Leeuwarden
Naast deze onderwerpen zullen er ook andere zaken behandeld worden op de Regeringsconferentie. Uiteindelijk zullen de regeringsvertegenwoordigers een nieuwe verklaring ondertekenen waarin zij aanzetten tot een Waddenzee waarin economie en ecologie in balans zijn.