Strategieontwikkeling klimaat voor beleid en beheer

Tijdens de afgelopen periode is in samenwerking met de Waddenacademie al veel kennis bijeengebracht in een position paper rond de laatste inzichten van Bodemdaling, Klimaatverandering en Sedimenthuishouding (BKS). Vanuit deze – en andere nieuwe inzichten – willen de opdrachtgevers de belangrijkste aandachtsgebieden selecteren, om van daaruit te komen tot een strategie (scenario’s) voor toekomstig beleid en beheer van de Waddenzee.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Diverse kennisbijeenkomsten georganiseerd over klimaatverandering in het Waddengebied;
  • Strategie is in 2020 ontwikkeld met korte termijn (2030) en lange termijn (2050) maatregelen voor beleid en beheer rondom klimaat in het Waddengebied;
  • Er is in 2021 meer begrip bij beleidsmakers, beheerders, gebruikers en bewoners over de wetmatigheden van het Waddenecosysteem in relatie tot klimaatverandering en zij passen hun handelen daaraan steeds beter aan.

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Rijkswaterstaat
  • de Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

  • Rijkswaterstaat