Op weg naar Water as Leverage Wadden Programma

donderdag 10 februari 2022

Een jaar geleden werd tijdens de Klimaatadaptatieweek – georganiseerd in samenwerking met het Global Center on Adaptation en een breed partnership uit Noord Nederland – door Karin Lochte de oproep gedaan om sterker in te zetten op klimaatadaptatie in de Wadden regio omdat dit één van de meest zorgwekkende ontwikkelingen voor de regio is.

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft deze handschoen opgepakt. Samen met het ‘Water as Leverage’ team van Watergezant Henk Ovink worden de mogelijkheden van de ontwikkeling van een Water as Leverage Wadden programma verkend. Water as Leverage is een in New York en Azië ontwikkelde methodiek om versneld tot integrale, inclusieve en opschaalbare voorstellen voor klimaatadaptatie te komen.

Eerste bijeenkomst: verbondenheid

De eerste bijeenkomst met geïnteresseerde partijen uit Denemarken, Duitsland en Nederland vond online plaats. Onder de bezielende woorden van Henk Ovink en Bernard Baerends, executive secretary van het Common Wadden Sea Secretariat, werd kennis uitgewisseld en de aanzet voor een gezamenlijk programma ontwikkeld. Belangrijke meerwaarde die werd gevoeld door de partijen was de verbondenheid met de Waddenzee en met elkaar; problemen en uitdagingen werden over en weer veelal herkend. Concreet hebben de partijen afgesproken om zich de komende maanden gezamenlijk in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het Water as Leverage Wadden programma.

Meerwaarde voor Waddenzee

Samen met partners als het Deltaprogramma Waddengebied, Investeringskader Waddengebied en het Waddenfonds denkt PRW dat inzet van het WaL programma voor het internationale Waddengebied van strategische meerwaarde kan zijn. Een dergelijk programma biedt de mogelijkheid om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor kernissues van klimaatadaptatie (biodiversiteit, zoet water en waterveiligheid), het vergroot en versterkt de internationale community van mensen en partijen die werken aan klimaatadaptatie en het positioneert het Waddengebied als voorloper op het gebied van klimaatadaptatie.

Meer informatie?

Neem contact op met Titian Oterdoom. Tel: +31 (0)6 53 41 24 98, E-mail: oterdoom@eopm.nl of; Jeroen van Herk. Tel: +31 (0)6 43 01 15 08, E-mail: jeroen@oakconsultants.nl.