Kennisagenda

In 2008 is de Waddenacademie ingesteld om de kennis over het Waddengebied te vergroten. In 2009 publiceerde de Waddenacademie haar integrale kennisagenda, getiteld ‘Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden’. Deze kennisagenda bevat een overzicht van thema’s waar kennis ontbreekt en van onderzoeksvragen met betrekking tot het Waddengebied.

De Waddenacademie pleit in de kennisagenda voor een brede blik op het Waddengebied, met oog voor de langere termijn. De kennis die nodig is om een duurzame toekomst van het waddengebied veilig te stellen, kan alleen worden verkregen door samenwerking van alle partijen: wetenschappers, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Integraal aan de slag gaan, dat is het uitgangspunt van de kennisagenda.

In de afgelopen jaren hebben PRW en de Waddenacademie op meerdere terreinen samengewerkt. Onder andere bij het opstellen van het programma naar een Rijke Waddenzee. Maar ook bij symposia als ‘De Tijwisselaar’ en bij verschillende workshops. PRW en de Waddenacademie zullen in de toekomst blijven samenwerken. Als er bij PRW vragen zijn over over kennis, wordt de Waddenacademie ingeschakeld voor advies. Zo nodig worden gezamenlijk expertsessies georganiseerd om kennis beter beschikbaar te maken.