Terugblik eerste dag Symposium ‘Hoe rijk is de Waddenzee’?

woensdag 24 mei 2017

‘Hoe rijk is de Waddenzee?’, dat was de centrale vraag tijdens het 18e symposium van de Waddenacademie dat in samenwerking met PRW werd georganiseerd. Een terugblik.

Op 23 mei 2017 kwamen 150 waddenliefhebbers bijeen in een kerkje in Nes (Dongeradeel)  om te luisteren en te discussiëren over de vraag: ‘Hoe rijk is de Waddenzee?’ Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie, benadrukte dat er tijdens het symposium vanuit verschillende invalshoeken belicht zou worden hoe het er momenteel voor staat in de Waddenzee.

Albert de Hoop, burgemeester van Ameland, vertelde over het belang van en de problemen met de vaargeul naar hun stukje Nederland. Naar aanleiding van Albert’s verhaal, kon Nathanaël Geleynse, morfoloog bij ARCADIS, hem niet direct geruststellen op grond van de huidige stand van kennis over de sedimenthuishouding in de Waddenzee.

Schelpdieren
Addy Risseeuw, bestuurslid van PO Mosselcultuur, was zeer te spreken over de uitwerking van het mosselconvenant, terwijl Barbara Holierhoek, voorzitter van de vissersverenigingen ‘Ons Belang en Hulp in Nood’, de problemen vanuit de garnalensector benoemde. Ingrid Tulp, onderzoeker bij Wageningen Marine Research, sloot hier op aan en toonde trends die lieten zien dat er sinds de jaren 80 vooral minder en kleinere vissen in de Waddenzee voorkomen. Haar collega Henrice Jansen kon echter wel een rooskleuriger beeld laten zien voor veel schelpdiersoorten in de Waddenzee.

Flyway
Manon Tentij, strategietrekker bij Programma naar een Rijke Waddenzee, vertelde dat tellingen langs de Flyway veel inzicht geven over de vogelstand en achteruitgang van broedvogels in het Waddengebied. Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie aan de RUG, ontdekt daarbij steeds meer oorzaken van veranderingen en de relatie tussen de gebieden op deze Flyway route.

Bart Kuipers, haven econoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, illustreerde een stijgende economische betekenis van de Waddenzeehavens. Waarna Arjen Bosch, secretaris van de Raad van Advies van de Waddenzeehavens, vertelde dat deze zich steeds meer toeleggen op verduurzaming.

Vaarrecreatie
Tot slot benoemde Kor Wijngaarden, voorzitter van de Wadvaarders, dat zij zich rijk voelen in en met de natuur. En filosofeerde Michiel Firet, programmamanager Wadden bij Staatsbosbeheer, over geleidelijke of abrupte transities in het waddengebied. Katja Philippart sloot als voorzitter de dag af met allerlei voorbeelden en nuances over rijkdommen in het waddengebied, waarvoor in ieder geval weer de nodige verbindingen zijn gelegd!

UPDATE: De Leeuwarder Courant publiceerde het artikel: Klimaatverandering plaagt wadvogels (pdf) naar aanleiding van de lezing van Theunis Piersma.

UPDATE: Op de website van de Waddenacademie vindt u de fotoreportage en alle presentaties (video en pdf)