Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

dinsdag 28 februari 2017

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseren op 23 en 24 mei 2017 een symposium met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee? Reserveer nu alvast de datum in uw agenda.

Deze vraag (hoe rijk is de Waddenzee?) is niet alleen van belang voor natuur en natuurbeschermingsorganisaties, maar voor alle bewoners en gebruikers in en om de Waddenzee. Vandaar dat we op de eerste dag van het symposium deze vraag vanuit verschillende invalshoeken zullen proberen te beantwoorden. Bij diverse onderdelen van het voedselweb zal worden stilgestaan. Zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen vertellen wat ze om zich heen zien en waar ze kansen zien voor verbetering en benutting.

De tweede dag is gewijd aan een excursie op de Waddenzee. De deelnemers aan de excursie worden uitgenodigd om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een Rijke Waddenzee.

23 mei: kerkgebouw De Hoekstien, Nes (gemeente Dongeradeel)
24 mei: excursie op de Waddenzee

Aan het programma wordt op dit moment hard gewerkt. Het belooft een mooi en interessant symposium te worden, waaraan maximaal 150 deelnemers kunnen deelnemen. Inschrijven voor het symposium kan vanaf 3 april tot uiterlijk 1 mei, waarbij geldt: ‘Schrijf je op tijd in, want vol is vol.’

Inschrijven kan vanaf 3 april Waddenacademie.nl.