Basismonitoring voor Eems-Dollard

woensdag 6 mei 2015

Om het ecosysteem van de Eems-Dollard goed te begrijpen moet er voor de basismonitoring in Nederland en Duitsland intensiever worden samengewerkt. Deze basismonitoring wordt dan een belangrijke toeleverancier van informatie voor bedrijven, overheden en natuurorganisaties.

Dit stelde de Waddenacademie afgelopen week tijdens een bijeenkomst met deskundigen in Bad Nieuweschans. Programmamanager Henk Smit van Economie en Ecologie in Balans was als opdrachtgever ook aanwezig. ,,Het was een interessante discussie.”

Traag, duur en te weinig kennis
Volgens Smit is het duidelijk waar de schoen nu wringt: ,,Als een bedrijf iets wil in de Eems-Dollard dan moet er vaak zeer intensief gemonitord worden om de vergunning rond te krijgen. Een traag en duur proces. Terwijl we vanuit de natuurkant helemaal niet de kennis krijgen om effectieve natuurmaatregelen te nemen. Een goede basismonitoring levert zowel voor de economie als de natuur enorme winst op.”

Economie & Ecologie
De discussie in Bad Nieuweschans leverde nieuwe inzichten op die nu verwerkt worden in de volledig uitgewerkte opzet voor basismonitoring. Dit wordt gepresenteerd op het 14e symposium van de Waddenacademie op 25 en 26 juni.

Betrokken partijen
De Waddenacademie doet onderzoek  naar de monitoring voor de Eems-Dollard. Dat gebeurt op  verzoek van Groninger Seaports en Economie & Ecologie in Balans (E&E) gedaan. Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunt en adviseert deze ontwikkeling. Dit werk ontwikkelt zich ook als een pilot voor de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. De monitoringsopzet voor de Eems-Dollard wordt afgestemd met het onderzoek naar de Waddenzee-brede monitoring.