Waddenfonds stelt geld beschikbaar voor Nacht aan het Wad en Sense of Place

woensdag 31 mei 2017

Het Waddenfonds keert drie miljoen euro uit aan duurzame projecten in het Waddengebied. Er werden twintig aanvragen ingestuurd, waarvan er nu acht subsidie krijgen. PRW is bij twee van deze projecten betrokken.

Het eerste project waarvoor geld beschikbaar wordt gesteld is de Nacht aan het Wad. Het gaat om een bedrag van bijna €445.000. Binnen dit project staat het beleven van de duisternis centraal in Zwarte Haan, Friesland. Met het geld wordt er een observatiepost neergezet, bedoeld om sterren te kijken, komt er een nachttuin en wordt het Pelgrimsinformatiecentrum Sint-Jacobiparochie gerenoveerd.

Het project wordt actief ondersteund door PRW. Uiteindelijk doel is om meer samenhang te brengen in álle activiteiten die nu worden ontplooid omtrent het zogenaamde Dark Sky-concept. Zo creëren we meer duisternis en wordt de beleving ervan bevorderd.

Dikke Dame
Het tweede project dat PRW ondersteunt is de beleving van de Waddenkust van Sense of Place. Van Den Helder tot aan Delfzijl moet er een cultuurtoeristische route komen die het gebied zal verlevendigen. In een later stadium wordt daar ook de Deense en Duitse kustregios bij betrokken.

Sense of Place bestaat in totaal uit twintig projecten, waarvan bijvoorbeeld “Dijk van een vrouw” al de nodige media-aandacht heeft gekregen. Voor de eerste zes projecten wordt nu subsidie toegekend, zodat ze gerealiseerd kunnen worden in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Hiervoor is €421.204 euro beschikbaar gesteld.

Het project is een mooi voorbeeld van hoe landschap, natuur en cultuur samen kunnen gaan via een integrale aanpak.