Scandinaviërs belangrijke doelgroep voor duurzaam Waddentoerisme

dinsdag 13 juni 2017

Scandinaviërs, en dan met name de 50-plussers kunnen een belangrijke doelgroep zijn voor duurzaam toerisme in het Waddengebied. Toch wordt deze groep nu maar mondjesmaat bereikt en dat is een gemiste kans. Via een aantal communicatiemiddelen kan deze groep echter snel bereikt worden.

Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek van Rosann Kok, student Communicatie aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden. In opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) onderzocht Rosann hoe ondernemers in het Waddengebied communicatie kunnen gaan inzetten om de toerist te trekken die bewust kiest voor de Waddenzee en haar natuurwaarden.

De kernwaarden van het Waddengebied sluiten goed aan op de wensen van toeristen uit Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Op dit moment richten ondernemers in het Waddengebied zich echter niet (of nauwelijks) op deze groep.

Conclusies
De belangrijkste conclusies zijn;
1. te weinig onderlinge samenwerking richting de Scandinavische markt, en;
2. ondernemers richten zich vooral op toeristen die nu al aanwezig zijn in de regio. Segmentatie en focus op Scandinavische markt kan lonen.

Scandinavische toerist
De Scandinavische toerist wordt gezien als potentiële groeimarkt voor het waddengebied, zo bleek uit eerder onderzoek. Rosann heeft nu uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor het aantrekken van de Scandinavische toerist. Daarbij adviseert zij om niet het wiel opnieuw uit te vinden. Rosann heeft zelf contact gehad met (waarschijnlijk) de enige reisorganisatie die reizen organiseert voor Scandinaviërs in Nederland. Dit bureau geeft aan dat het Waddengebied goed aansluit op de wensen van de Scandinaviërs. Maar door het ontbreken van een goed integraal aanbod, is het lastig om hier vraag voor te ontwikkelen.

Er zijn op dit moment nog te weinig communicatiemiddelen, waarmee de Scandinavische doelgroep benaderd kan worden. Het advies is dan ook om dit te ontwikkelen. Deze middelen kunnen in het Engels informatie gaan aanbieden voor het hele Waddengebied. De Scandinaviërs laten een sterke voorkeur zien voor digitale media. Daarom is het advies om in te zetten op digitale middelen, zoals een website, Facebookpagina en een app.

Rijke Waddenzee
Het toerisme is onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse Waddengebied. Het bezoek van de toerist zorgt enerzijds voor meer inkomen en werkgelegenheid. PRW streeft naar duurzaam Waddentoerisme waar de toerisme- en recreatiesector in balans staat met de natuur. Zo ontstaat er een Rijke Waddenzee voor mens en natuur!