Trilaterale workshop over Swimway

woensdag 25 januari 2017

Op 26 en 27 januari wordt er aan het Thünen Instituut in Hamburg een workshop georganiseerd over de SwimWay. Doel is om in 2018 te komen tot een trilateraal Swimway-programma voor de gehele Waddenzee.

De workshop begint met het ophalen van de meest recente kennis over de visstand en de ontwikkelingen hierin. Per land worden de huidige beleidsmaatregelen geinventariseerd en de betrokkenheid van de verschillende stakeholders. En wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot communicatie en educatie.

Dit moet de basis vormen voor wat er verder nodig is om te komen tot een Swimway-programma 2018-2024. De tweede dag staat in het teken van welke stappen er gezet moeten worden en door wie.

De workshop wordt georganiseerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee in nauwe samenwerking met het Thünen Instituut voor zeevisserij (TI) en het Trilaterale Waddenzee Secretariaat (CWSS).

Swimway
In de Waddenzee zien we een dalende trend voor veel vissoorten. Bovendien staat de kraamkamerfunctie onder druk. Dat geldt voor de hele Waddenzee, van Nederland tot en met Denemarken. Om tot maatregelen te kunnen komen, is het van belang te weten hoe belangrijk de Waddenzee is in de levenscyclus van de verschillende vissoorten. In een dergelijke swimway-benadering worden de soorten apart onderzocht om te bepalen welk rol de Waddenzee speelt in hun voorkomen en dichtheden.