Viscongres Waddenzee: nog te vroeg voor conclusies

donderdag 15 januari 2015

De internationale workshop in Hamburg (8 en 9 januari) over de visstand in de Waddenzee is met meer dan 50 deelnemers succesvol verlopen. 

Onderzoekers, beleidsmakers, vissers en natuurbeschermers uit Denemarken, Duitsland en Nederland hebben twee dagen lang gesproken over hun bevindingen wat betreft de verspreiding en hoeveelheid van vis in de Waddenzee.

Visstand in de Waddenzee
Het onderzoek naar de visstand in de Waddenzee kwam uitgebreid aan bod. NIOZ en IMARES voeren dit in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee uit. Het onderzoek is nog niet afgerond, dus het ging om de voorlopige resultaten.

Paddy Walker coördineert namens PRW het onderzoek. ,,Het is lastig om nu al écht iets te zeggen. Er is sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw een afname in visbiomassa te zien in de Waddenzee. Maar de trends zijn per soort verschillend. Soorten zoals schol, tong en schar die de Waddenzee als opgroeigebied gebruiken, dalen in aantallen, terwijl een soort als de zandspiering juist in aantallen toeneemt. Wat voor conclusie kun je daar dan aan verbinden? Dat zijn vragen die we behandeld hebben tijdens de workshops.”

Kansrijke projecten
Barbara Rodenburg, van de Goede Vissers, heeft voor PRW onderzocht hoe de kennis van vissers gebruikt kan worden in beleid en beheer. Dit heeft zij ook in Hamburg gepresenteerd. De resultaten van de onderzoeken worden ook met de visserij besproken. De uitkomsten van de onderzoeken, de discussies en de input van dit congres worden gebruikt om het PRW-onderzoek naar de stand van vissen in de Waddenzee af te ronden. Dit moet nog voor de lente klaar zijn.

Zodra de oorzaken helder zijn, worden de kansen voor herstel in kaart gebracht. Kansrijke vervolgprojecten richten zich op de rol die de Waddenzee speelt in de levenscyclus van verschillende vissoorten.

Organisatie
Het congres werd op 8 en 9 januari in Hamburg gehouden en werd georganiseerd door PRW, CWSS, en het Thünen Instituut. Garnalenvisser Henk Buitjes heeft een uitgebreid verslag geschreven over deze dag voor Visserijnieuws: http://www.visserijnieuws.nl/nieuws/achtergronden/9013-minder-vis-meer-garnalen-op-wad.html