Uitnodiging – live webinar Eilander cultuur & identiteit

donderdag 3 december 2020

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) organiseert woensdagavond 16 december van 19.30 tot 21.00 uur een webinar met Dr. Linde Egberts, onderzoeker erfgoed en ruimtelijke transformaties. Zij heeft onderzoek gedaan naar de eilander cultuur & identiteit en de relatie daarvan met duurzame mobiliteit. U bent van harte uitgenodigd om online mee te doen. Aanmelden is noodzakelijk.

Transitieschets duurzame mobiliteit

Binnen het thema Mobiliteit en bereikbaarheid werkt PRW aan het opstellen van een ‘Transitieschets duurzame mobiliteit Waddeneilanden’. Een schets waarin we willen laten zien hoe we met elkaar kunnen komen tot een echt duurzaam mobiliteitssysteem op de lange termijn (2030 e.v.). Een mobiliteitssysteem dat daadwerkelijk past bij de kernwaarden van Werelderfgoed Waddenzee. Maar hoe dan?

Mobiliteit ten dienste van leefbaarheid

Dit lijkt vooral een technologische vraag, maar we moeten goed beseffen dat mobiliteit naar de Waddeneilanden ten dienste staat aan de leefbaarheid op de eilanden en daarmee ook sterk verbonden is met de eilandercultuur en identiteit. Dat klinkt erg logisch, veel mensen geven dit ook aan; maar wat is dan die eilandercultuur en –identiteit en hoe duiden we die als we verder gaan nadenken over toekomstig (ultiem) duurzame mobiliteit?

In gesprek over onderzoeksresultaten

Linde neemt ons tijdens het Webinar mee in haar voorlopige onderzoeksresultaten op onderstaande onderzoeksvragen. Ze wil hierover graag in gesprek met de deelnemers tijdens het live webinar.

  1. Wat zijn de belangrijkste cultuurhistorische kenmerken van de Waddeneilanden, uitgaande van bestaand historisch en geografisch onderzoek ?
  2. Wat zijn de belangrijkste karaktereigenschappen van de historische en huidige mobiliteitssystemen van de eilanden ?
  3. Wat is de samenhang tussen de cultuurhistorische en identiteitsgerelateerde eigenschappen van de eilanden en hun mobiliteitssystemen?
  4. Welke lessen leert een beperkte vergelijking tussen een aantal (Wadden)eilanden elders in Europa over veranderingen in mobiliteitssystemen in relatie tot cultuurhistorische en identiteitsgerelateerde eigenschappen van een eiland?

Het webinar wordt opgenomen voor de afronding van het onderzoek, om online terug te kijken en in bewerkte vorm voor verdere communicatie.

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk. Dat kan tot woensdag 16 december 12.00 uur door een mail te sturen naar het secretariaat PRW. De deelnemers ontvangen enkele dagen voor het live Webinar een mail met deelnamelink en verdere instructies.

Meer informatie?

Rick Timmerman, rick.timmerman@rws.nl, 06-12803440;

Gerwin Klomp, gerwin.klomp@rws.nl, 06-53407680;

Anja Zijlstra, A.J.Zijlstra@minlnv.nl, 06-15660799;