Technasiasten doen mooie ontdekkingen voor Eems-Dollard

donderdag 14 juli 2016

Het ontdekken van een slibverwerkingsfabriek in Antwerpen en het maken van een overslageiland inclusief kabelbaan. Het is zomaar een greep van de ideeën van een kleine 200 Technasiumscholieren van RSG de Borgen uit Leek.

De Havo- en VWO scholieren bogen zich de afgelopen maanden over de slibproblematiek in de Eems-Dollard. Dat deden zij op verzoek van Michiel Firet van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Firet is tevreden over de soms originele denkwijze waarop de scholieren het slibprobleem van de Eems-Dollard hebben benaderd. ,,Als je leerlingen van de middelbare school aan de gang zet, dan hoop je dat ze fris naar het vraagstuk kunnen kijken, dat ze nog niet vast zitten in een stramien of belang. Dat is gebleken! Ze hebben goed onderzoek gedaan, maar ook het lef getoond om buiten de bestaande kaders naar oplossingen te zoeken.”

Scholieren van het Technasium in Leek geven tekst en uitleg bij hun plan voor de Eems-Dollard

Goed gevonden
“Ondiep naar de haven” komt bij meerdere oplossingen terug. Zo heeft een groepje een overslageiland uitgedacht. Aanleggen en het overladen kan snel. De goederen gaan vervolgens met een kabelbaan naar de Eemshaven

“Slim met slib” komt ook in meerdere varianten terug. De meest verrassende was EMORAS, een slibverwerkingsfabriek, gebaseerd op een al werkende plant in de haven van Antwerpen (AMORAS geheten). Het bestaan hiervan was bij de Waddenzeeprofessionals niet bekend. Het goed gevonden praktijkvoorbeeld is inmiddels al doorgezet naar Economie & Ecologie in Balans.

Eems-Dollard
De Eems-Dollard is de enige grote open verbinding van een rivier met de Waddenzee in Nederland. Deze vrije verbinding is voor de natuur van de Waddenzee van levensbelang.  Provincie, rijk, bedrijfsleven en natuurorganisaties werken er samen hard aan een verbetering te bereiken. Onlangs is het meerjarenprogramma Eems-Dollard 2050 van start gegaan. PRW ondersteunt dit proces.