Nieuwe workshop ecologische verbetering Eems-estuarium

maandag 21 oktober 2013

Op maandag 11 november worden de resultaten van de Modelstudie- en de Voorstudie Ecologische Verbetering Eems-estuarium gepresenteerd in een nieuwe workshop.

De bijeenkomst is het vervolg op de eerder gehouden workshop van 14 juni. Toen zijn er aan PRW verschillende scenario’s meegegeven om te onderzoeken. Zes scenario’s zijn in opdracht van Rijkswaterstaat in een modelstudie nader bekeken.

Het doel van de bijeenkomst is om de resultaten nu te bespreken met deskundigen en belanghebbenden. Daarbij richt PRW zich op twee zaken:
1. We bespreken de resultaten van de voorstudie en de modelstudie tot nu toe;
2. We werken deze resultaten verder uit tot een meer concreet maatregelenpakket.

Zodra de resultaten openbaar kunnen worden gemaakt, vindt u ze op deze website.