Zorgen scholieren voor doorbraak slibprobleem Eems-Dollard?

dinsdag 3 mei 2016

Een kleine 200 leerlingen van het Technasium van RSG De Borgen in Leek buigen zich de komende zeven weken over de slibproblematiek van de Eems-Dollard.  Kunnen de jonge scholieren met hun frisse blik voor een doorbraak zorgen?

Michiel Firet van het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft de 15-jarige havo- en VWO-scholieren afgelopen week het probleem uitgelegd van de Eems-Dollard. Het water in de Eems is te troebel waardoor planten en dieren er niet of nauwelijks kunnen leven. ,,Tegelijkertijd liggen er kansen op natuurherstel. Mogelijk kunnen deze leerlingen hier bij helpen door out-of-the-box te denken.”

De Technasiasten gaan nu aan de slag gegaan met het slibprobleem. Ze moeten een technische oplossing bedenken waarbij de bereikbaarheid van de havens aan de Eems (Eemshaven, Delfzijl, Emden, Leer, Papenburg) gewaarborgd blijft, terwijl er niet meer gebaggerd hoeft te worden. Het baggeren en het storten van slib, zijn namelijk belangrijke oorzaken waarom de Eems te troebel is.

,,Doordat er iemand uit de praktijk langs komt, zijn de leerlingen direct geïnteresseerd ”, vertelt docent Tine Kuiper van het Technasium. ,,Eerst oriënteren zij zich op het probleem en daarna gaan ze in groepen nadenken over de oplossing. Vervolgens gaan de handen uit de mouwen en zullen ze bijvoorbeeld een maquette bouwen.”

Eind juni presenteren de scholieren hun eindwerkstuk tijdens een afsluitende bijeenkomst op school.

Technasium
Het Technasium is een onderwijsformule voor havo en vwo. Door al vroeg kennis te maken met de veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van beroepen, bedrijven en vervolgopleidingen maken leerlingen een gemotiveerde keuze voor bèta en techniek. Nederland wil een vooraanstaande plaats innemen in de kenniseconomie. Dat lukt alleen met voldoende hoogopgeleide technologen. Het Technasium streeft naar een verbeterde instroom voor bètatechnische opleidingen in het hoger onderwijs en wil de belangstelling voor bètatechnische beroepen vergroten.