Grote hoeveelheid mosselzaad in Waddenzee

maandag 18 juli 2016

De natuur is de mosselkwekers positief gezind dit seizoen. Er zijn hele grote hoeveelheden mosselzaad gevallen op de Waddenzee (en in Zeeland).

Dat werd zaterdag bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Algemeen Vissersbelang Bruinisse door Nico Laros van de Waddenunit. De Waddenunit monitort voor het Ministerie van Economische Zaken de hoeveelheden mosselzaad en bekijkt ook de kwaliteit.  Hoewel nog niet alle locaties zijn gezien, durft Laros nu al te spreken van een enorme hoeveelheid mosselzaad.

De laatste weken beginnen de garnalenvissers zelfs behoorlijk last te krijgen van zeer fijn mosselzaad in de netten, zo vertelde Laros. “Zaten er eerst trosjes in de sleeplappen, afgelopen week zijn er vissers in het mosselzaad “vastgelopen”, waarbij de netten soms zo zwaar zijn dat ze moeten worden kapotgesneden om het zaad te lozen.”

Veel moselzaadbanken
Mosselzaadbanken zijn nu ondermeer ontstaan in de diepe geulen van het Stenengat bij Den Oever naar het Zuiderzwin, in de Scheer, op Texelstroom aan de rode en groene kant, Doove Balg, Blauwe slenk, Westmeep, Noordoostmeep Vlieree en zelfs in de Vlielanderbalg.

Voor de vogels in de Waddenzee is dit heel goed nieuws. ,,Droogvallend mosselzaad is voor meeuwen en steltlopers tafeltje-dekje! Toppers en eidereenden kunnen er ook gewoon naar duiken.”
Ook op de droogvallende banken van het Lange Zand, Zuidmeep, Balgzand, Mosselgaatje zijn reeds nieuwe banken gevonden. De komende weken zullen vast meer locaties met mosselzaad ontdekt worden, zo verwacht Laros.

De grootte van het mosselzaad bedraagt 2400 tot 5000 mosselzaadjes in een groenteblikje van 880 ml. Als er 40 mosselen in een busje passen, zijn het consumptiemosselen, ze moeten nog even groeien dus.

Hoe ontstaat nu zo’n massale zaadval?
De Waddenunit heeft dit jaar wekelijks de hoeveelheid mossellarven in het water gemeten, soms zitten er 200 larven -, maar soms ook 16.000 in een liter zeewater. Deze mossellarven zweven enkele weken in de waterkolom. Als tijdens zo’n piekperiode de omstandigheden goed zijn (temperatuur, zonlicht, voedselaanbod, weinig garnalen, die de larven opeten etc.) dan ontstaat een goede zaadval.

Hoe het mosselzaad zich de komende weken gaat ontwikkelen, is nog een vraag, maar de eerste indruk is een positieve impuls voor de mosselsector. Ook voor de garnalenvissers is er op termijn goed nieuws, want als er eenmaal “vrije lijntjes” langs het mosselzaad zijn gevonden, worden er meestal veel garnalen gevangen!

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunt de uitvoering van het Mosselconvenant. Het doel is om de mosselvisserij in de Waddenzee steeds meer te verduurzamen.

BRON: Waddenunit