Waddenlab moet circulaire economie Waddengebied aanjagen

vrijdag 27 mei 2016

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en hogeschool Van Hall Larenstein gaan gezamenlijk aan de slag met een Living Lab Werelderfgoed Waddenzee; het zogenaamde WaddenLab. De intentieverklaring is vrijdag 27 mei ondertekend in Velp. Dit gebeurde tijdens het seminar “Circulaire Economie in de Delta” ter gelegenheid van de inauguratie van prof.dr.Toine Smits tot leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein.

Living Labs zijn test- en ontwikkelomgevingen buiten het reguliere onderwijs en onderzoek, in een realistische context, vaak in een begrensd gebied zoals de Waddenzee. Vanwege onze lineaire economie en toenemende bevolkingsdichtheid ontstaat er steeds meer spanning tussen geld verdienen, de kwaliteit van de leefomgeving en de ecologische veerkracht. Dit vraagt om een fundamenteel andere aanpak van hoe wij gebruik maken van ecosysteemdiensten, zoals de Waddenzee.

Meest duurzame Hogeschool
Van Hall Larenstein heeft de ambitie om ‘de meest duurzame hogeschool’ van Nederland te worden en zet stevig in om een substantiële bijdrage te leveren aan het transitieproces naar een circulaire economie. Dat doet ze door een serie Living Labs te initiëren en te coördineren. Eén daarvan zal dus rondom het Waddengebied gesitueerd worden.

PRW werkt al in de praktijk aan de transitie naar een circulaire economie voor het Waddengebied. Dit  samenwerkingsverband van overheden, natuurorganisaties en gebruikers van het wad (denk aan toerisme en visserij) wil het WaddenLab graag gebruiken om actuele vraagstukken vanuit het Waddengebied op te pakken samen met studenten en docenten van Van Hall Larenstein. Hiermee wordt een inspirerende leer- en onderzoeksomgeving gecreëerd voor alle partijen.

Werelderfgoed Waddenzee
Het is de bedoeling dat het eerste WaddenLab in het najaar van start gaat. Een actueel vraagstuk dat in het WaddenLab opgepakt kan worden, is bijvoorbeeld de vraag hoe een duurzame visserij er uit ziet in Werelderfgoed Waddenzee. Maar denk ook aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme, ‘anders varen’ of Holwerd-aan-zee. Het organiseren van symposia, uitvoeren van enquêtes en ondersteunen van communicatietrajecten kunnen onderdeel worden van de samenwerking.

PRW investeert in de eerste opzet van het Waddenlab. Er is gekozen voor een groeimodel waarbij steeds meer hogescholen en ondernemers zich aansluiten. Het streven is de bijeenkomsten iedere tien weken te organiseren om de continuïteit te waarborgen. Nadrukkelijk wordt de samenwerking gezocht met mensen die werken, leven en ondernemen in het gebied. Of zoals de burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone het verwoordde tijdens zijn You-Tube-speech in Velp; de Mienskip (gemeenschap). Daarmee blikte Crone ook al vooruit op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Waarin ook aandacht is voor het concept LivingLabs.