Dynamisch kustbeheer

Pilotproject Stuifreep Schiermonnikoog
Schiermonnikoog is een van de kleinste en meest ongerepte eilanden in de Waddenzee. Het eiland kenmerkt zich door een duingebied dat zich uitstrekt over een groot deel van de westelijke helft van het eiland. Naast de duinen is ook de zeereep de laatste decennia behoorlijk vast komen te liggen en volgegroeid. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het landschap, maar ook voor de biodiversiteit.

In het kader van dynamisch kustbeheer heeft PRW op verzoek van het Nationaal Park Schiermonnikoog een voorlopig ontwerp gemaakt voor het aanbrengen van een kerf in de duinen. Die kerf is nodig voor het bevorderen van verstuiving in de zeereep. Enerzijds is het project bedoeld om een bijdrage te leveren aan het herstel van de duinen. Zo zorgt verstuiving voor meer variatie in het duinlandschap. Bovendien bevordert het de kustveiligheid doordat er een groter gebied mee kan groeien met de zeespiegelstijging. Anderzijds maakt het bewoners meer vertrouwd met de dynamiek van stuivend zand in de zeereep en de effecten daarvan op de omgeving.

Het voorlopig ontwerp heeft een breed draagvlak. Inmiddels is er begonnen met het uitwerken van het plan naar een definitief ontwerp. Dit zal medio 2016 gereed zijn.