Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland klaar

donderdag 21 maart 2019

Op 1 maart is het Plan van Aanpak verzilting Noord Nederland (PvA) besproken met bestuurders van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij beschouwen het PvA als basis voor de verdere inspanningen met betrekking tot het verziltingsvraagstuk. Voor de regio Noord (Groningen en Fryslân) wordt een regiomakelaar Zoet Zout Knooppunt aangesteld die met stakeholders toewerkt naar concrete projectvoorstellen.

Prioriteiten

In de komende periode wordt gewerkt aan:
a) het maken van een omslagkaart om inzicht in de (urgentie van de) problematiek te geven
b) het in kaart brengen van operationele kennis als het gaat om verzilting
c) het in de praktijk onderzoeken van de invloed van zout op klei en de impact hier van op bestaande en nieuwe teelten c.q. gebruiksmogelijkheden.

Verkenning

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met het Zoet Zout Knooppunt een verkenning uitgevoerd naar de verziltingsproblematiek in het noordelijk kustgebied in opdracht van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze verkenning is met inbreng van diverse stakeholders tot stand gekomen met als resultaat het Plan van Aanpak (PvA) verzilting Noord-Nederland.

 

Meer informatie bij Titian Oterdoom – PRW, T 06 5341 2498