Meer kennis nodig voor succesvol zeegrasherstel Waddenzee

dinsdag 22 december 2015

De uitzaaiproeven van zeegras blijken niet voldoende succesvol. Het zeegras plant zich weliswaar voort, maar niet genoeg om op lange termijn uit te groeien tot een zelfstandige populatie. Hierover berichtte De Volkskrant afgelopen week.

Deze constatering is niet nieuw. Diverse zeegrasdeskundigen constateerden dit al begin 2015 na een aantal werksessies. Het belangrijkste knelpunt is het gebrek aan kennis over wat nu precies de ontwikkeling van zeegras bepaalt, zoals professor Han Olff ook constateert in De Volkskrant. PRW werkt daar nu al meer dan een jaar aan in opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat.

PRW werkt langs twee lijnen voor zeegrasherstel:
–       Wat is de beste locatie voor zeegras?
–       Wat is de beste manier om zeegras te herstellen?

Het in kaart brengen van de beste locatie is inmiddels klaar. Eerder publiceerde PRW al de nieuwe Zeegraskansenkaart. Het achterhalen van de beste manier om zeegras te herintroduceren blijkt echter een stuk lastiger. Op dit moment zien we dus dat de meeste uitgezaaide zeegrasvelden in het begin wel iets groeien, maar op de lange termijn niet stand houden.  Dat is opmerkelijk omdat in Duitsland, zelfs vlak over de grens bij Borkum, grote velden aanwezig zijn.

Laboratoriumonderzoek?
PRW is nu bezig met een tussenstap. Het is de bedoeling om meer inzicht te krijgen op de sturende factoren achter zeegrasherstel in Nederland. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om, als aanvulling op de veldproeven, nieuwe onderzoeken te starten, zoals experimenten in een laboratorium.

Belangrijke vraag daarbij zal zijn; waarom lukt het wel in Duitsland en niet in Nederland? Mogelijk komt dat door de samenstelling van het water. Of is rust van de wadbodem belangrijk.

Praktijkproeven
Ondertussen staat het werken aan zeegrasherstel niet stil. Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat plaatsen en onderzoeken op diverse plaatsen zeegras. Zo kunnen we in de praktijk blijven zien wat de faal- en succesfactoren zijn. Ook wordt onderzocht waar nu het zeegras van de Rottums vandaan komt. Is dat er zelfstandig gekomen of is het van een van de proeflocaties?

Rijke Waddenzee
Op dit moment is er nog maar een paar hectare zeegras in de Nederlandse Waddenzee. Het past in het streefbeeld van een Rijke Waddenzee dat er in de toekomst weer grote zeegrasvelden zijn die een leefgebied vormen voor tal van dieren. Het Programma naar een Rijke Waddenzee is door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat gevraagd om een begin te maken met een meerjarig herstel programma voor zeegras. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke Toekomstvisie. In het eerste kwartaal van 2016 moet een breedgedragen avies klaar zijn.