Kennis-onzekerheden in de Waddenzee versterken rol wetenschap

maandag 16 april 2018

Onzekerheden in kennis zorgen er voor dat de rol van de wetenschap juist sterker wordt in het proces van politieke- en maatschappelijke besluitvorming over natuurbescherming. Dit concludeert Judith Floor op basis van haar promotieonderzoek waarbij ze de besluitvorming onderzocht aan de hand van drie casussen: het herstel van zeegras, het voorgenomen event van het Wereldkampioenschap power boat races 2011 en het dossier Mosselvisserij.

Floor verdedigde haar proefschrift met succes  aan de Universiteit van Wageningen. De onderzoekster maakt in haar proefschrift onderscheid tussen drie soorten kennisonzekerheden: onvolledige kennis, onvoorspelbaarheid en dubbelzinnigheid. Eén van de belangrijkste factoren die verklaren waarom kennisonzekerheden de dominantie van wetenschappelijke expertise op het gebied van natuurbeheer niet hebben verminderd, is dat men altijd heeft ingezet op het aanvullen van de ontbrekende kennis. Dit beeld leeft zowel bij de wetenschappers als de besluitvormers. Meer kennis was nodig om tot besluiten te kunnen komen.

Meer transparantie
In haar proefschrift concludeert Judith Floor dat niet alleen meer kennis maar juist dubbelzinnigheid (ambiguïteit) van het onderzoek een belangrijke rol speelt. Onderzoekers worden al snel in het kamp van bijvoorbeeld of natuur of visserij geduwd en dan wordt het lastig om het wetenschappelijk debat zuiver te voeren. Dus niet alleen onzekerheden in kennis maar ook de wijze waarop men een vraagstuk oppakt en analyseert is van invloed op de wijze waarop de kennis wordt benut.

Floor adviseert de deskundigen om heel transparant te zijn met welke startvraag zij een vraagstuk oppakken en wie de opdrachtgever is. Daarbij dient de wetenschap vooral in interactie te blijven en het gesprek met de omgeving op te zoeken.

Rijke Waddenzee
De rol van het Programma naar een rijke Waddenzee komt terug in haar proefschrift in relatie tot het dossier zeegrasherstel en het Mosselconvenant. Het proefschrift kan worden gedownload via de volgende link: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/441198