Herstel van zeegras bedreigd door schimmel

maandag 5 september 2016

Al decennia lang proberen biologen zeegras terug te krijgen in de Waddenzee en de Grevelingen. Nederlandse onderzoekers hebben nu ontdekt waarom dat steeds niet lukt: het zeegraszaad sterft door een waterschimmel die nooit eerder in zeewater is gevonden en die verwant is aan de bekende aardappelziekte.

De schuldige zeewaterschimmels (Phytophthora gemini en Halophytophthora sp. Zostera) belemmeren de zaadkieming en daarmee ook het zeegrasherstel. Ze zijn lid van de grote Phytophthora-familie, waar ook de bekende aardappelziekte toe behoort. De schimmels richten grote schade aan in de land- en tuinbouw: naast aardappels hebben ook druivenranken en eiken in California en eucalyptusbomen in Australië er last van.

De huidige resultaten kwamen aan het licht tijdens zeegrasherstelproeven in de Waddenzee en de Grevelingen, maar de schimmel blijkt op veel meer locaties in Europa en Amerika voor te komen. De internationale aanwezigheid van de ziekteverwekker bedreigt dus wereldwijd het herstel van zeegrasvelden. Een probleem dat aandacht verdient, want deze kustecosystemen zijn net zo belangrijk als koraalriffen: ze vormen kraamkamers voor verschillende vissoorten, verhogen de biodiversiteit, en dragen bij aan kustbescherming door de golfslag te dempen.

Z. marina Sylt (c) Laura Govers
Zeegras in de Waddenzee (foto: Laura Govers)

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt in opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten aan een meerjaren-herstelprogramma voor zeegras in de Waddenzee.

Publicatie
Laura L. Govers, Willem A. Man in ’t Veld, Johan P. Meffert, Tjeerd J. Bouma, Patricia C. J. van Rijswick, Jannes H. T. Heusinkveld, Robert J. Orth, Marieke M. Van Katwijk en Tjisse van der Heide

Marine Phytophthora species can hamper conservation and restoration of vegetated coastal ecosystems, Proceedings of the Royal Society B, 2016; DOI http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2016.0812