Toekomstvisie herstelstrategie zeegras

Onlangs constateerde de Algemene Rekenkamer dat natuurbehoud in de Waddenzee in de afgelopen jaren goed gelukt is.  Door verschillende oorzaken blijft de gewenste natuurontwikkeling in de Waddenzee echter achterwege. Om de biodiversiteit van de Waddenzee te verbeteren en het voedselweb te herstellen, speelt zeegras als biobouwer een belangrijke rol.

Biobouwers zijn planten en dieren die hun leefomgeving in gunstige zin veranderen. Zeegrasvelden bijvoorbeeld maken het water helderder. Doordat ze bescherming bieden, vormen ze een kraamkamer voor veel soorten vis. Het herstel van zeegrasvelden is een doel van de Kaderrichtlijn Water en de Habitat- en Vogelrichtlijn (Natura2000).

PRW werkt aan een breedgedragen toekomstvisie en aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma Zeegras 2016-2020. Dit biedt partijen de handvatten om samen te werken aan het herstel van zeegras. Het programma bestaat uit leren-door-doen, aan de hand van betrouwbare kansenkaarten. Op die manier wordt getracht de zeegrasvelden in de Nederlandse Waddenzee te herstellen en wordt praktijkkennis opgebouwd.