Extra financiering Monitoringonderzoek Waddenzee 2018

vrijdag 26 januari 2018

Extra financiering Monitoringonderzoek Waddenzee 2018

MOCO, het monitoringconsortium dat het meerjarig onderzoek naar vaarrecreatie en natuur in de Waddenzee uitvoert, kan in 2018 voortvarend aan de slag. De onderzoekers krijgen namelijk een extra subsidie van bijna een ton.

Het landelijke expertisecentrum CELTH (Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality) heeft besloten dit jaar de bijdrage aan te vullen met een bedrag van € 91.925,- Dit bedrag komt naast de vaste bijdrage die het Actieplan Vaarrecreatie heeft belegd als onderdeel van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (SWA). In de SWA werken alle beheerders gezamenlijk aan de verbetering van het beheer van Werelderfgoed Waddenzee.

Blauwdruk
CELTH is erop gericht om kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en te verspreiden. Het is een initiatief van de hogescholen NHTV te Breda,  Stenden/NHL te Leeuwarden en Hogeschool Zeeland te Vlissingen. Inhoudelijke ondersteuning wordt geleverd door de universiteiten van Wageningen, Tilburg en Groningen. De rijksoverheid ondersteunt dit initiatief financieel.

Voor CELTH is het interessant om de methodiek die in het MOCO-project is ontwikkeld ook in andere regio’s en gebieden in Nederland toe te passen. Daartoe wordt een ‘reflectiegroep’ opgericht om andere hogescholen bij dit project te betrekken.

Grote enquête Jachthavens
Onderzoeksleider Bertus van der Tuuk is blij met deze erkenning én de extra bijdrage. ,,Hierdoor kunnen we nog meer belangrijke vragen onderzoeken. We zullen ondermeer een enquête gaan houden in de jachthavens onder vaarrecreanten deze zomer. En  er komt een Focusgroep van ervaren praktijkmensen om de monitoringsresultaten aan te scherpen. ”

Monitoringsonderzoek
Het monitoringonderzoek wordt in opdracht van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee uitgevoerd. Bij het Actieplan zijn ruim 30 partijen betrokken, waaronder Waddenprovincies, Waddengemeenten, Rijksoverheid, natuurverenigingen, vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzee-jachthavens.De aansturing vindt plaats vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door MOCO (monitoringsconsortium). Een samenwerkingsverband van Stenden/ETFI, Altenburg & Wymenga, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, en de Karekiet Landschap en Ecologie. Het onderzoek naar vaarrecreatie in de Wadden duurt drie jaar. Vorig jaar werden de eerste resultaten gepubliceerd.