Algoritme ontwikkeld voor radardata vaarrecreatie Waddenzee

vrijdag 30 maart 2018

Een kleine doorbraak in het onderzoek naar vaarrecreatie op de Waddenzee. De onderzoekers van het Monitoringsconsortium (MOCO) zijn er in geslaagd om de miljoenen data aan informatie van de radar te beheersen via de ontwikkeling van een algoritme.

Het kraken van de ‘radarcode’  stond al langer op het verlanglijstje van de onderzoekers. ,,Op basis van de resultaten bepalen we jaarlijks of de methodiek moet worden aangepast”, vertelt onderzoeksleider Bertus van der Tuuk. ,,Vanuit beheerders in het veld was het een belangrijke vraag om ook deze data onder controle te krijgen. Zodat de uitkomsten robuuster worden.”

Kleine pleziervaart in beeld
Vorig seizoen konden de onderzoekers al veel data distilleren uit de gegevens van AIS (zender voor automatische positionering en identificering van een schip). Maar dat betreft veelal de grotere boten. Bovendien kan AIS uitgezet worden. Met radardata kunnen ook de kleinere vaarbewegingen op een kwantitatieve manier in beeld worden gebracht. Het gaat dan niet alleen om kleine pleziervaart, maar bijvoorbeeld ook kanovaarders en -surfers.

Programmamanager Jan Beekman van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee  is blij met deze voortgang. ,,Het wordt nu heel interessant om te zien welke informatie we kunnen ophalen uit deze brei van vele miljoenen puntjes. Bijvoorbeeld: Worden gesloten gebieden wel of niet vaak betreden? Op welke plekken wordt te snel gevaren en hoe vaak?”

Meehelpen
Toch zijn de onderzoekers er nog niet. Hoe betrouwbaar is het algoritme nu? Er zit bijvoorbeeld ruis op de lijn; Mosselzaadinvangistallaties en boeien bijvoorbeeld. Deze zijn makkelijk te filteren uit de data. Maar er zullen ook andere voorwerpen op het Wad zijn die niet behoren tot de scheepvaart of watersport. Daarom vragen de onderzoekers van MOCO ook uw hulp bij het interpreteren van de data, via deze website: http://rpubs.com/Rijnks/370385

Tips welkom!
Ziet u bepaalde zaken die u opvallen? Geef ze door aan onderzoeksleider Bertus van der Tuuk:
+ bvdt@vandertuuk.nl
+ 06-534.96.653

Monitoringsconsortium
Het onderzoek wordt in opdracht van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee uitgevoerd, dat onder aansturing staat van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Bij het Actieplan zijn bijna 30 partijen betrokken, waaronder  de Waddenzeegemeenten,Waddenprovincies, Rijksoverheid, natuurverenigingen, vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzeehavens.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door MOCO (monitoringsconsortium). Stenden/ETFI, Altenburg & Wymenga, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, en de Karekiet Landschap en Ecologie. Het landelijk Centre of Expertise Leisure Tourism and Hospitality is een belangrijke partner bij dit onderzoek.