Jaarverslag mosseltransitie 2019 is klaar

vrijdag 27 november 2020

De jaarverslagen van Programma naar een Rijke Waddenzee over 2019 zijn gereed. De jaarlijkse rapportage over de voortgang van het in 2008 gesloten “Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee” over het jaar 2019 is hier onderdeel van. Deze jaarverslagen zijn aangeboden aan minister Schouten.   

Voortgangsrapportage

Het Convenant gaat over de visserij van mosselzaad in het niet droogvallende deel van de Waddenzee. Deze is gesloten tussen de mosselsector (= Producenten Organisatie mosselcultuur), het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en natuurorganisaties in de Waddenzee. In 2019 werd nog steeds gewerkt aan de uitvoering van het plan van uitvoering 2014-2018. Daarnaast is gewerkt aan een nieuwe set afspraken voor het vervolg. Programma naar een Rijke Waddenzee coördineert de begeleiding van de uitvoering van de transitie van de mosselsector.

Tweede kamer

Dit jaarverslag over de mosselvisserij is samen met het jaarverslag van het Programma naar een Rijke Waddenzee aangeboden aan de Tweede Kamer. U vindt de aanbiedingsbrief hier.