Jaarverslag Wad Veerkrachtig! 2020 online

maandag 22 februari 2021

In ons digitale jaarverslag Wad veerkrachtig! 2020 kijken we terug op het afgelopen jaar, waarin wij door Covid-19 voor uitdagingen werden gesteld. In het verslag lees je wat we samen met verschillende partners hebben gedaan aan de 8 thema’s en wat daarmee is bereikt in 2020. Wij werken vanuit 4 rollen: uitdagen, aanjagen, ontwikkelen en verbinden. En hierbij maakten we door de omstandigheden bij de voortgang van veel projecten gebruik van nieuwe (digitale) werkvormen.

Als netwerkenorganisatie van overheden, natuurorganisaties en gebruikers werken we aan de gezamenlijke ambitie om de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken en aan de transitie naar duurzaam economisch medegebruik.

Klimaatverandering belangrijk thema voor de Wadden

Klimaatverandering vormt een van de belangrijkste bedreigingen voor het internationale Werelderfgoed Waddenzee. Zowel direct door bijvoorbeeld een stijging van temperatuur en neerslag. En ook indirect door onder andere de toename van exoten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het gebied en de kenmerkende biodiversiteit van het Wadden-ecosysteem. In alle 8 thema’s van het programma is klimaatverandering daarom een belangrijk onderwerp.

Opvallende resultaten

In ons jaarverslag vind je een uitgebreid overzicht van de belangrijkste resultaten waar PRW een rol in heeft gespeeld. Enkele opvallende resultaten van 2020 zijn het gepubliceerde magazine in navolging van de Wadziejij campagne over objecten die niet (meer) bij de kernwaarden van de Waddenzee als Werelderfgoed passen, en de reeks reportages van Expeditie Waddenkust over praktijkvoorbeelden van klimaatadaptatie in het Waddengebied. Daarnaast werkten wij beleidsmatig aan verdieping. Zo stelden PRW en PAGW samen de Agenda voor het mariene ecosysteem van de Waddenzee met als kern tien draaiknoppen die zorgen voor een samenhangende verbetering van de natuur onderwater. 

Tweede Kamer

Het jaarverslag van PRW is een verantwoording over de uitvoering van het Programmaplan in 2020. De voortgang van de resultaten bespraken we periodiek in het Opdrachtgeversoverleg. Het Opdrachtgeversoverleg functioneert hierbij als Raad van Toezicht. Tezamen met het jaarverslag over de mosselvisserij (hier wordt nog aan gewerkt), bieden wij het jaarverslag PRW aan de leden van Tweede Kamer aan.