Eerste indrukken Oost-Atlantische Flyway

woensdag 22 maart 2017

In januari vond de tweede vogeltelling langs de Oost-Atlantische Flyway plaats. In vier weken tijd telden ongeveer 1.500 vogelliefhebbers in 33 landen, vele miljoenen vogels. Deze grootschalige telling is uniek. Wij hebben de eerste indrukken verzameld.

Marokko
Dirk Tanger, Landschap Noord-Holland: ‘’We hebben goede dagen gehad in Marokko, al hebben we niet op alle gewenste plekken kunnen tellen. Het Nationaal Park Merja Zerga hebben we gedeeltelijk geteld en het fraaie wetlandgebied ten Noorden van de stad Asilah bleek veranderd in een militair oefenterrein. Ten zuiden van Casablanca vormden we een team met lokale tellers, dat maakte het zoeken en vinden van watervogels een stuk makkelijker.’’

Senegal
Wim Mullië,  onderzoeker Dakar: ‘’Alle tellingen in Senegal zijn achter de rug. De telresultaten van dit jaar zijn lager uitgevallen in vergelijking met onze oude data van voor 2000. Dit is deels te verklaren doordat er niet voldoende rekening werd gehouden met het getij. Aan de andere kant is er ook zeker sprake van een reële achteruitgang van populaties van bepaalde soorten in Senegal.’’

Miguel Lecoq - Saloum, Senegal
© foto: Miguel Lecoq

Gambia
Peter Südbeck, National Park Niedersaechsisches Wattenmeer: ‘’Ondanks de onrustige politieke situatie in Gambia, hebben we een waardevolle telling gehad. We hebben het land wel enkele dagen eerder verlaten. Daarnaast waren een aantal gebieden deels of helemaal onbereikbaar vanwege militaire acties. Gelukkig waren we in staat om in veel gebieden te tellen. Al met al was het een voorrecht om het land te bezoeken en hebben we ons geen moment bedreigd gevoeld.’’

Guinee-Bissee
Marc van Roomen, Sovon: ‘’We hebben een zeer goede tijd gehad. Zowel de lokale organisatoren als het team extra tellers uit Denemarken, Duitsland, Portugal en Nederland waren zeer gemotiveerd en hebben hard gewerkt. Het is een prachtig land met nog veel ongestoorde natuur, vooral in de kustgebieden. Prachtige mangrovebossen en uitgestrekte wadplaten met een mooi mix van waddenvogels en Afrikaanse soorten. Veel bontbekplevieren, kanoeten, rosse grutto’s, heilige ibissen en zwarte reigers.’’

Guinee
Klaus Günther, Schutzstation Wattenmeer: ‘’De eerste indrukken van de vogeltelling langs de kust in Guinee zijn binnen. Er konden helaas niet zoveel tellingen worden uitgevoerd als we wilden. Hoewel de lokale organisatoren ontzettend hun best deden, is er niet genoeg gefocust op de vogeltellingen op het wad. Desondanks hebben we een aantal mooie waddenvogels gezien en veel kleuringen kunnen aflezen.’’

Blandine Mélis – Guinee
© foto: Blandine Mélis

Kameroen
Jaap van der Waarde, WWF: ‘’We zijn terug van een geslaagde vogeltelling in Kameroen. De telling was goed georganiseerd, we hadden een gemotiveerd team en we hebben alle plekken volgens plan bezocht. Hierdoor hebben we veel meer geteld dan 10 jaar geleden. Menno Hornman (Sovon) was de gedroomde expert tijdens de trip, dankzij hem werden alle identificaties en schattingen in consensus bereikt!’’

Angola
Alfonso Aroche, Universidade de Lisboa: ‘’Angola was geweldig! We hadden een sterk team en we hebben vele mijlen van Luanda en de Namibe woestijn gezien. We hebben maar in een klein deel van de Tiger Bay kunnen tellen en toch was dit het beste gebied voor de Kaapse aalscholver, kelpmeeuwen, sternen en drieteenstrandlopers. Ook telden we vele kleine strandlopers, voornamelijk in Benguela en Luanda.’’

Resultaten
Op dit moment wordt er volop gewerkt aan het verzamelen en rangschikken van de vele miljoenen aan data. Dit is rond de zomervakantie klaar. Vervolgens begint dan de analyse van de data. Het eindrapport over de simultaantelling langs de gehele Flyway is begin 2018 klaar.