Zonering en ontwikkeling waardenset duurzaam toerisme

De bescherming van de natuur in het Waddengebied staat in de beleving voorop en men moet in het Waddengebied ‘ongestoord’ kunnen genieten van de kernwaarden. Er is wel een spanning tussen kleinschalig- versus grootschaligheid. Het is van belang om aantrekkelijke toeristische ‘hotspots’ inzichtelijk te maken voor het brede publiek. In opdracht van de stuurgroep van het Mooiste Natuurgebied is een zoneringskaart opgesteld. Bezoekers worden naar plekken geleid waar men ongestoord van de Waddenzee en van de UNESCO-kernwaarden kan genieten. Tegelijkertijd worden kwetsbare plekken ontzien van grote groepen toeristen. Het is wenselijk om deze zoneringskaart te koppelen aan andere initiatieven, zodat een compleet overzicht ontstaat dat bijdraagt aan de balans tussen beleving en bescherming van de natuurwaarden van het Waddengebied. Uiteindelijk moet er een universele waardenset worden ontwikkeld en uitgedragen.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • In 2019 is er een breed gedragen zoneringskaart gereed en geïntegreerd met andere initiatieven;
  • In 2020 is er een universele waardenset ontwikkeld en uitgedragen, die zorgt voor een duurzaam balans tussen beleven en beschermen.

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Staatsbosbeheer

Opvolging door:

  • Staatsbosbeheer