Versterken landschappelijke kwaliteit

UNESCO heeft unieke kernwaarden benoemd voor het trilaterale Waddengebied die nergens anders ter wereld zo te beleven zijn. Behoud en het ontwikkelen en versterken van deze bijzondere waarden is dan ook een belangrijk aspect voor de Waddenzee. Het bevorderen van de (landschappelijke) kernwaarden heeft niet alleen betrekking op nieuwe ontwikkelingen. De vraag is tevens hoe we willen omgaan met ontwikkelingen/objecten vanuit het verleden waarvan we vinden dat deze niet meer passen bij het gebied als Werelderfgoed op de langere termijn (2050).

We zouden ook niet bang moeten zijn om deze ongewenste landschappelijke elementen de komende periode te verwijderen of te verduurzamen, met als gevolg dat we de kwaliteit van het landschap juist versterken. Te denken valt aan boorplatformen en leegstaande (haven) gebouwen die niet meer passen in het Waddenlandschap van 2050.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Er is een gedeeld en gedragen overzicht in 2020 met ontwikkelingen/objecten die niet meer passen binnen de kernwaarden van het Werelderfgoed in 2050;
  • In 2022 is er een advies inclusief een actieprogramma hoe met elkaar te handelen opgesteld.

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Rijkswaterstaat
  • Waddenprovincies: provincie Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat