Wat zie jij in jouw Waddengebied?

zaterdag 14 december 2019

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) nodigt jongere en oudere bewoners van het Waddengebied uit om mee te denken over de toekomst van hun leefomgeving. Daarom starten we een zoektocht: Wadziejij.nl  Zijn er braakliggende terreinen, verouderde of leegstaande gebouwen, boorplatformen of andere landschappelijke elementen die niet (meer) passen bij de kernwaarden van Waddenzee Werelderfgoed? Hebben ze historische of ecologische waarde? Moeten we er afscheid van nemen? Of bedenken we er een andere bestemming voor die wel past bij het unieke leef- en natuurgebied? Bewoners kunnen tot half februari 2020 zelf gebouwen en/of plekken nomineren. Ook stemmen op andermans suggesties is mogelijk. Zo brengen we samen in beeld welke ontwikkelingen en/of objecten we niet meer vinden passen binnen de kernwaarden van het Werelderfgoed in 2050.

Wadziejij.nl

De Wadden vormen een uniek natuurgebied. Daarom kreeg het grootste deel van de Waddenzee 10 jaar geleden de status van Unesco Werelderfgoed. Om in de toekomst te kunnen blijven genieten van de ruimte, rust en openheid van de Wadden, nodigt PRW bewoners uit mee te denken en te praten over de huidige staat van dit bijzondere gebied. Samen met bewoners en experts zoekt PRW naar antwoorden. Op Wadziejij.nl kunnen bewoners zelf gebouwen en/of plekken nomineren of stemmen op nominaties van anderen. Van de nominaties maken we een lijst waar we in het voorjaar van 2020 tijdens bijeenkomsten met bewoners over door praten. Ook verschillende experts op het gebied van architectuur, openbare ruimte, natuur en innovatie praten mee. In samenwerking verzamelen we zo ideeën voor een nieuwe invulling of aanpassing van de desbetreffende gebouwen en/of plekken. De resultaten presenteren we aan de opdrachtgevers van PRW.

Laat je stem horen (en zien)

Meer informatie over en de spelregelsvan Wadziejij.nl lees je op deze pagina.
Breng je stem uit of nomineer zelf op wadziejij.nl